Hvem skal have FUJ-Priserne 2018?


FUJ har åbnet for indstillinger af den bedste undersøgende journalistik fra det forgangne år til FUJ-Priserne 2018.

Deadline for indstillinger er 30. august kl. 23.59, og den indstillede journalistik skal være publiceret i perioden 24. august 2017 til og med 30. august 2018 i Danmark, i Grønland eller på Færøerne.

  Kommende arrangementer

  FUJ-Priserne

FUJ-Prisen blev stiftet i 2007 af Foreningen for Undersøgende Journalistik.

Målet med prisen er at fremme undersøgende journalistik i danske medier.


  Hvad er FUJ?

Foreningen for Undersøgende Journalistik (FUJ) arbejder for at fremme den undersøgende journalistik i danske medier.

FUJ dækker både den skrevne presse, radio og TV i alle led – journalister, researchere, fotografer, redaktionssekretærer og redaktører.

Som FUJ-medlem behøver man ikke aktivt at drive undersøgende journalistik, men medlemmerne støtter arbejdet med at fremme denne genre.


  Bliv medlem

Det koster kun 250 kr. om året at være medlem af FUJ, og som medlem får du adgang til foredrag og filmforevisninger om undersøgende journalistik.