Gå tilbage

Dansk VM i kløerne på ishockeyens købmænd

  Metoderapport

Navnene på journalisten/journalisterne bag det indstillede

Christian Heide-Jørgensen, Søren Lissner

Projektets beskrivelse

Titel:
Dansk VM i kløerne på ishockeyens købmænd
Beskrivelse:
Projektet handler om, hvordan det Internationale Ishockeyforbund (IIHF) og dets samarbejdspartner Infront tjente tykt på VM i ishockey samtidig med, at de med deres forretningsmodel lagde stort økonomisk pres på de danske VM-værtsskab, der kun har ganske få muligheder for at tjene penge på arrangementet.
Det var netop tilfældet ved VM i Herning og København fra 4. til 20. maj i år, der blev støttet med 30 millioner danske skattekroner for at få budgettet til at hænge sammen.
Gennem flere årtier har IIHF solgt rettighederne til ALLE kommercielle aktiver til det schweiziske medieselskab Infront, der har rødder tilbage i korruptionsskandaler i Fifa, for et fast årligt beløb. Tv-rettigheder, sponsoraftaler osv. Rettighederne har aldrig været i udbud for at maksimere prisen. Ifølge generalsekretæren i IIHF, Horst Lichnter, aner han ikke, hvad Infront tjener på rettighederne og kun den absolutte top i IIHF kender indholdet af aftalen med Infront.
Når regningen med Infront er gjort op, har VM-værterne kun billetindtægterne at hænge indtægter på.
Men det stopper ikke her. I forbindelse med VM i Danmark skulle værtskabet betale en VM-afgift og dække udgifter til IIHF for mere end 20 millioner kroner. I alt gik hver sjette krone i det danske VM-budget i IIHF's kasse.
Så mens IIHF og Infront tjener et trecifret millionbeløb på VM, så må VM-værterne påtage sig den fulde økonomiske risiko og bede om offentligt tilskud for at få økonomien til at hænge sammen. Det var derfor, at to kommuner, to regioner og Sport Event Danmark, før Danmark fik tildelt VM, måtte give tilsagn om 30 millioner kroner i støtte.
En betingelse for det danske VM-værtskabet var samtidig at indgå i et partnerskab med Infront. Et partnerskab, der betød, at dansk ishockey i tilfælde af overskud skulle dele pengene med Infront.
I dag ved vi, at VM gav et overskud på 23 millioner kroner. Ingen af dem går tilbage til de offentlige kasser.
Publicering:
Artikelserien blev trykt i Politiken. Første gang 29. april 2018 på forsiden, i PS og på politiken.dk
Forside: Ishocekytop dræner dansk VM
PS: Ishockeyens købmand vrider skattekroner ud af dansk VM
I dagene efter fulgte flere nyheder og interview.

Idéen:

Idébeskrivelse:
I efteråret 2016 lavede vi en historie om, hvordan Danmarks Ishockey Union i forbindelse med det danske VM var tvunget til at samarbejde med Infront, der er ledet af den skanadaliserede, tidligere Fifa-præsident Sepp Blatters nevø, Philippe Blatter. Vi vidste dengang, at Infront var skabt på ruinerne af marketingfirmaet ISL. Et firma, der gik konkurs i 2001 og havde været hjørnestenen i den korruptionskultur, der siden kostede Sepp Blatter og en række andre prominente fodboldpolitikere deres poster i Fifa.
Samtidig vidste vi, at præsidenten for IIHF, René Fasel, i 2009 fik en reprimande af den Internationale Olympiske Komité, som han er medlem af, fordi han gennem en stråmand havde modtaget penge fra Infront.
Vi satte os derfor for at undersøge, hvordan pengestrømmene var i forbindelse med VM i Danmark. Kort og godt: Hvor havner pengene? Og hvorfor er det nødvendigt at rejse 30 millioner offentlige kroner, når VM i ishockey i sit hele er en guldrandet forretning?
Tidshorizont:
Vi har i princippet haft teamet på paletten siden efter 2016. Men gik først for alvor igang i januar 2018. Hvor vi søgte aktindsigter i kommuner og regioner og begyndte at tale med en lang række af personer, som vi vidste kun have nøglen til nyttige og central viden om pengestrømmene i internationale ishockey. Herfra blev arbejdet intensiveret. Især fordi vi havde et par tusinde dokumenter, som vi måtte løbe igennem.

Nyhed:

1. Det er ikke tidligere blevet afdækket, hvordan pengestrømmene er i forbindelse med et VM i ishockey. Hvordan IIHF og Infront har videreført den forretningsmodel, der er kendt fra korruptionsskandaler i Fifa, i deres partnerskab. Hvordan IIHF-præsident René Fasels venskab med Sepp Blatter har influeret partnerskabet mellem IIHF og Infront.
2. Vi har afdækket, hvordan kommuner, region og Sport Event Danmark betingelsesløst har skudt 30 millioner kroner ind i det danske VM-projekt. Og at flere af de ansvarlige intet har kendt til den forretningsmodel, som VM i ishockey er underlagt.
3. Hvordan kommunale og regionale repræsentanter i koordinationsudvalget under det danske VM-selskab gav afkald på at få del i et evt. overskud fra VM, selv om de havde 30 millioner kroner ude at svømme.
4. At det Internationale Ishockeyforbund betaler daglige diæter på op til 2.600 kr. til sine politikere og deres ægtefæller, selv om det danske VM-værtsskab i forvejen betaler alle udgifter. Det er en god forretning og giver grobund for en korruptionskultur og får politikerne til at forholde sig tavse, mener kritikere.
5. At Københavns Kommune betalte for en gallamiddag på Københavns Rådhus for mere end 500 mennesker. Arrangementet havde ikke noget med VM at gøre, men var alene et arrangement, der skulle åbne IIHF's kongres. Formanden for Danmarks Ishockey Forbund, Henrik Bach Nielsen, bad Frank Jensen om, at kommunen skulle betale. Flere eksperter mener, at det er ulovlig offentlig støtte.
Mv.

Konsekvens:

Konsekvenserne ved historien har primært været en bodsgang fra flere ansvarlige og implicerede.
Således fortæller Jørn Nørby (V), formand for udvalget for regional udvikling i Region Midtjylland, at han gerne ville have kendt til konstruktionen for det danske VM i ishockey, da regionen indvilligede i at støtte VM med 5 millioner kroner. Regionen ville ikke trække støtten, selv om de følte, at det var ført bag lyset, fordi de ikke ville risikere at trække tæppet væk under VM. I stedet vil regionen nu skærpe sine retningslinjer for støtte.
Også Region Hovedstaden og Sport Event Danmark erkendte, at de ikke havde haft godt nok kendskab til IIHF og Infronts forretningsmodel.
Også formanden for Danmarks Idrætsforbund, Niels Nygaard, erkendte, at vi i Danmark stadig har meget at lære, når vi samarbejder med internationale forbund, der ofte har et andet syn på demokrati og forretningsetik.
Selv om flere eksperter mener, at den offentlige støtte af VM-arrangementet er eller kan være ulovlig, så har det ikke fået et efterspil.
Projektets vigtigste afkast er imidlertid, at det rejser debatten om, hvad og hvordan offentlige kasser kan støtte idrætten. For artiklerne om VM i ishockey giver nemlig et unikt indblik i, hvordan et VM er skruet sammen og hvilke konsekvenser det har for Danmark, når vi engagerer os med store internationale idrætsorganisationer og interessenter.

Metode:

I projektet har vi benyttet os af primært to metoder.
Aktindsigt: Vi søgte dokumenter i kommunikationen mellem det dansk VM-selskab, Herning Kommune, Københavns Kommune, Region Hovedstaden, Region Midtjylland og Sport Event Danmark.
Resultatet var læssevis af dokumenter, der med en måneds forsinkelse landede på vores skrivebord. I første omgang var målet at sortere i dokumenterne og dernæst at forsøge, at skabe en form for tidslinje over hele det danske VM-værtskab. Fra budprocessen helt frem til arrangementet. Derved kunne vi punkt for punkt se, hvordan og hvornår beslutninger var truffet og ikke mindst hvem der vidste hvad hvornår.
Det er eksempelvis sådan, at vi finder ud af, at økonomiudvalgene i kommuner og regioner beslutter at støtte VM i ishockey, før værtskabet er blevet tildelt. At de efterfølgende spiller en meget lille del af beslutningsprocesserne. Og at de ikke bliver tilstrækkeligt informeret, da VM-arrangementet bliver flyttet til et selskab ejet af Danmarks Ishockey Union og Infront. Det er også her, at det fremgår, at kommunale embedsfolk beslutter, at kommunerne ikke skal have del i overskuddet, selv om de har skudt millioner i projektet.
Det er også gennem aktindsigterne, at det bliver klart, at Infront bestemmer og beslutter alt omkring arrangementet. At stort set alt skal vendes med Infront, før det kan besluttes. Og at det er Infront, der - modbetaling - laver hele billetstrategien for det danske værtskab.
Samtaler og interviews: Vi har talt med et væld af mennesker omkring VM-værtskabet, international ishockey og eksperter i sportsrettigheder for præcist at danne os et billede af, hvordan IIHF, Infront og økonomien omkring VM fungerer.
Især en kilde fortjener omtale. Vedkommende er anonym. Af rigtig gode grunde: Han er meget tæt knyttet til det Internationale Ishockeyforbund og har indgående kendskab til deres forretningsmetoder og økonomi. For straks af fjerne mistanken til evt. danskere højt på strå, bør vi her slå fast, at han ikke er dansker.
Vi har brugt mange timer sammen med ham. Vendt og drejet informationer. Vi har således præsenteret ham for oplysninger, som vi selv har kunnet grave frem og samtidig - på grund af hans indgående kendskab til IIHF og Infront - været en god sparringspartner i forhold til at stille vores spørgsmål til eks. generalsekretær Horst Lichtner og DIU-formand Henrik Bach Nielsen på den helt rigtige måde.

Modstand:

Modstanden er primært kommet to steder fra. IIHF og formanden for Danmarks Ishockey Union, Henrik Bach Nielsen.
IIHF's generalsekretær Horst Lichtner - der selv har en fortid i Infront - stillede i første omgang op til interview. Men blev så rasende undervejs, at han flere gange truede med at lægge røret på. Han gjorde til sidst alvor af truslen.
Efterfølgende sendte han flere følgemails i et forsøg på at underminere vores historier. Og oplyste os om, at vi skulle passe på med, hvad vi insinuerede.
Henrik Bach Nielsen udvanderede fra vores interview med ham, fordi vi bad ham stå på mål for IIHF's aftale med Infront. Han er trods alt repræsentant i IIHF's mest magtfulde organ, eksekutiv komiteen. Og dermed en af de 13 mest magtfulde personer i international ishockey.
Han forsøgte efterfølgende at stoppe interviewet fra at blive trykt.
Også i kommunerne har vi mødt modstand.
Københavns overborgmester Frank Jensen kunne trods to ugers varsel ikke finde tid til at tale med os. Vi pressede på og fik til sidste et mailsvar på en række spørgsmål. Ingen af svarene var direkte svar på de spørgsmål, vi havde sendt. Efterfølgende gjorde vi opmærksom på, at vi dårligt kunne bruge hans citater, når de ikke var svar på spørgsmålene. Derefter fik vi en række nye citater, der heller ikke besvarede de spørgsmål, vi havde fremsendt.
I forbindelse med gallamiddagen på Københavns Rådhus talte vi med politikere i borgerrepræsentationen. Enhedslisten (Karina Vestergård Madsen) og Alternativet (borgmester Niko Grünfeldt). Begge var stærkt kritiske over, at kommunen brugte penge på ishockeyen - og især gallamiddagen. Det ville begge lige finde ud af, hvad de skulle sige. Da vi vendte tilbage, ville EL intet sige. Og Alternativets borgmester ville først efter lidt pres komme med et mailsvar. Hvorfor ved vi ikke. Men vi har noteret os, at Enhedslistens Rikke Lauritzen er en af de tre medlemmer af kommunens modtagelsesudvalg, der har godkendt at betale regningen for gallamiddagen. Og at Niko Grünfeldt stod på gæstelisten med ledsager.

Etik:

1. Vi valgte at lave minimumsmodellen af historien om IIHF og Infront. Vi fik rigtigt mange oplysninger om IIHF's økonomi og om aftalen mellem IIHF og Infront. Men vi valgte at skære rigtig mange af de oplysninger fra. Selv om flere af oplysninger kom fra af hinanden uafhængige (og anonyme) kilder, så ville vi ikke stå i en situation, hvor vi talte mod bedrevidende. IIHF og Infront kender begge aftalerne til hudløshed og vi vurderede, at det ville være et selvmål, hvis de bare kunne afvise vores oplysninger blankt. Det svækkede historien markant - til gengæld kan vi står inde for alt i historien.
2. Da vores anonyme kilder ikke kunne frembringe dokumentation for deres udsagn, valgte vi i høj grad at bruge dem som rettesnore og sparringspartner til de oplysninger, som vi havde frembragt af anden vej. Ligesom vi fik gode tip til, hvor vi kunne kigge for at få en mere helstøbt historie.


Formidling:

Historier af denne slags er ikke de letteste at formidle. Derfor har vi benytte os af ret klassiske genre. Nyhed, baggrund/feature og interview.
Vi har for at lette oplevelsen for læseren leveret en grafik, der illustrerer pengestrømmene mellem det danske VM, de offentlige kasser, IIHF og Infront.