Indstilling til FUJ-Priserne 2018


For at komme i betragtning skal den indstillede journalistik være publiceret i perioden fra 24. august 2017 til og med 30. august 2018.

Denne indstillingsformular skal være indsendt senest 30. august 2017 kl. 23.59.

Indstillingen må maksimalt være på 2.400 anslag inkl. mellemrum, og når du indsender indstillingen, sender vi en mail til den, du indstiller, og beder vedkommende udfylde en metoderapport, som indgår i vurderingen af indstillingen.

Metoderapporten skal også være indsendt senest 30. august 2018, og et indstillet projekt kommer ikke i betragtning uden en metoderapport.

Du kan læse mere om kriterierne for de forskellige priser her.

Priserne bliver uddelt i forbindelse med Fagfestival den 4. november 2018.

  Kategori

Først skal du angive, hvilken kategori du indstiller i. Du kan se beskrivelsen af de enkelte kategorier under feltet.


FUJ's Graverpris:

Prisen går til journalisten/journalisterne bag årets vigtigste, undersøgende historie.

FUJ's Metodepris:

Prisen går til journalisten/journalisterne, der har benyttet den mest nyskabende metode i arbejdet med en undersøgende historie.

FUJ's Formidlingspris:

Prisen går til journalisten/ journalisterne, der har formidlet en undersøgende historie bedst.

FUJ's Aktualitetspris:

Prisen går til journalisten/ journalisterne, der har bedrevet undersøgende journalistik i dækningen af en aktuel fælleshistorie i konkurrence med andre medier.

  Hvem indstiller?

Her skal du skrive dit navn, og hvis I er flere, der instiller sammen, skal du angive navnene på medindstillerne. Vi vil også gerne bede om din mailadresse, så vi kan kontakte dig, hvis vi har brug for det i forbindelse med indstillingen.


  Hvem indstiller du til at modtage en FUJ-Pris?

Her skal du skrive navnet på den eller de personer, som du indstiller til at modtage en af de fire FUJ priser.

Du kan indstille op til ti personer.

For den første person du indstiller, skal du endvidere indtaste kontaktinformation på personen. Den skal vi bruge til at bede vedkommende om at indsende en metoderapport, der vil indgå i juryens vurdering af indstillingen.


  Motivitation

Her skal du skrive motivationen for din indstilling (maks. 2.400 tegn inklusiv mellemrum).

De kriterier juryen vægter, når den skal udvælge de nominerede og siden vindere af de forskellige FUJ-Priser, kan du læse her.


  Indstillet materiale

Her kan du uploade bilag til din indstilling. Der må højst indstilles 15 artikler og/eller to timers udsendelse (radio og/eller tv) pr. indstilling. Det kan f.eks. være tekst, grafik, lydklip, videoklip eller lignende.

Vil du indstille en bog, kan den uploades, hvis den findes elektronisk. Alternativt kan den sendes til: Sebastian Gjerding, Dagbladet Information, Store Kongensgade 40, 1264 København K.

Husk, at det indstillede materiale skal være publiceret i perioden fra 24. august 2017 til og med 30. august 2018.


  Direkte links til matriale

  Upload matriale

Upload maks. 15 filer. Filerne må maks fylde 100 Mb pr. stk.