FUJ INDKALDER TIL GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSMØDE

FUJ indkalder hermed tilgeneralforsamling i FUJ mandag 7. april kl. 19.00. Generalforsamlingen holdes på Berlingske, indgangen i Pilestræde.

Dagsorden:

 

1)    Valg af dirigent

2)    Formandens beretning

3)    Regnskab for 2013 og fastsættelse af kontingent

4)    Indkomne forslag

5)    Valg af formand

6)    Valg af bestyrelse, suppleanter, revisorer og revisorsuppleanter

 

Forslag fra medlemmerne, der ønskes sat til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer skal dog være formanden i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen og af bestyrelsen distribueres til medlemmerne senest 3 uger før generalforsamlingen sammen med indkaldelsen eller i særskilt skrivelse. Det påhviler forslagsstilleren selv at sikre sig, at forslag modtages i overensstemmelse med fristen. Formanden skal umiddelbart efter modtagelse af forslag bekræfte dette over for forslagsstilleren. Forslag, der ikke er rettidigt modtaget, kan ikke komme til afstemning på generalforsamlingen.

 

 

Efter generalforsamlingen er der kl. 20.00 medlemsmøde om YanukovychLeaks.

præsidentens papirer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den ukrainske journalist Oleg Khomenok beretter om, hvordan han og et par kolleger faldt over titusindvis af dokumenter i ekspræsident Viktor Janukovitjs luksuspalæ lidt uden for Kijev. Nogle af dokumenterne var smidt i en lille sø, og journalisterne brugte hårtørrer for at tørre dem, inden blækket løb helt ud. Selv om journalisterne var fra konkurrerende medier besluttede de straks at arbejde i fællesskab og offentliggøre dokumenterne på en fælles hjemmeside, der fik navnet YanukovychLeaks.

 

Publiceret 2014