FUJ UDVIDER BESTYRELSEN EFTER GENERALFORSAMLING

Ny kasserer, tak til den gamle og flere nye medlemmer til bestyrelsen. Det blev resultatet af en velbesøgt generalforsamling for Foreningen for Undersøgende Journalistik, mandag den 7. april hos Berlingske i Pilestræde.

 

“På generalforsamlingen for et år siden satte vi os det mål at få den slumrende workshopaktivitet i gang igen. Det er måske årets vigtigste begivenhed, at det i høj grad lykkedes. To nye ansigter – Rikke Gundersen og Rasmus Hørmand-Pallesen påtog sig opgaven, og løftede den,” sagde formand John Hansen, som også blev genvalgt af forsamlingen.

 

Formanden fortalte også om den vellykkede Graverdag i november og mange af de aktuelle arrangementer i løbet af året, men påpegede, at “selvom vi gerne vil have mange flere arrangementer, tør vi ikke love, at vi får det i 2014.”

På generalforsamlingen blev der sagt farvel til Henrik Groes-Petersen, som efter en lang og fortjenstfuld årrække som FUJ’s omsorgsfulde og omhyggelige kasserer forlader ikke alene den post, men bestyrelsen som sådan.

Og Henrik efterlader selvfølgelig alt i den skønneste orden: I regnskabet er et lille underskud i fjor vendt til et overskud. Claus Nordahl overtager posten som kasserer.

Følgende blev valgt:

 

John Hansen (formand), Eva Jung, Kasper Krogh, Jannie Møller Hartley, Thomas Svaneborg, Sebastian Gjerding, Mads Ellesøe, Rasmus Hørmand-Pallesen, Claus Nordahl, Rikke Gundersen.

Følgende blev valgt som suppleanter: Anne Skjerning, Peter Keiding, Emil Christian Eller, Issa Jeppesen.

 

 Publiceret 8. april 2014