Hvem skal have FUJ prisen 2014?

Foreningen for Undersøgende Journalistik (FUJ) indkalder kandidater til prisen for Fremragende Undersøgende Journalistik 2014.
FUJ-prisen adskiller sig fra andre journalistiske priser ved at fokusere på den journalistiske metode. Modtagere af FUJ-prisen belønnes først og fremmest for at grave grundigere, mere konsekvent eller mere kreativt end de fleste og for at lægge ny og væsentlig viden frem for offentligheden.

Prisen uddeles i kategorierne: Radio, tv/film, avis, magasin og bøger, samt i web-kategorien for undersøgende journalistik publiceret online.
Juryen kan desuden vælge at uddele enkelte særpriser.

Den indstillede journalistik skal være publiceret i perioden fra august
2013 til og med august 2014
. Alle journalister kan indstille kandidater til prisen.

Det indstillede materiale skal indsendes ELEKTRONISK til FUJ.
Indstillinger og materiale skal sendes senest 10. september 2014 til fujprisen@gmail.com eller til FUJ v. journalist Sebastian Gjerding, Dagbladet Information, Store Kongensgade 40C, 1264 København K. Kun materiale, der er indsendt elektronisk, enten per mail eller afleveret på CD-ROM el. lign. i tre eksemplarer, bliver vurderet af juryen.

De indstillede journalister skal desuden udarbejde en metoderapport, hvori de redegør for metoden bag deres journalistik. Denne skal indsendes sammen med det indstillede materiale. Metoderapporten skal udfyldes ud fra følgende skema.

FUJ-prisen 2014 uddeles på Dansk Journalistforbunds Fagfestival, som afholdes 9-10. november i Odense, hvor de nominerede til prisen også vil præsentere deres arbejde og metoder.
FUJ-prisen blev uddelt første gang i 2007.

 

Publiceret 22. august 2014