KOM PÅ KURSUS I DOKUMENTARFILM

Under dette års festival i november arrangerer DOX-festival’en akademiet DOX:ACADEMY, der sætter fokus på moderne dokumentarfilm, og som landets studerende på de videregående uddannelser kan deltage i.

 

Under akademiet findes to grene, nemlig DOX:ACADEMY HYBRID og DOX:ACADEMY F:ACT, som beskæftiger sig med henholdsvis den kunstneriske/antropologiske dokumentargenre og den ungersøgende, journalistiske genre. Hvert kursus løber over tre dage under festivalen i november, hvor der vil være seminarer, debatter, filmvisninger med internationale instruktører, journalister, kunstnere og filmfolk.

 

Link til: http://cphdox.dk/en/content/doxacademy-fact

 

Publiceret 17. september 2014