Dansk

Foreningen for Undersøgende Journalistik (FUJ) arbejder for at fremme den undersøgende journalistik i danske medier. FUJ dækker både den skrevne presse, radio og TV i alle led – journalister, researchere, fotografer, redaktionssekretærer og redaktører. Som FUJ-medlem behøver man ikke aktivt at drive undersøgende journalistik, men medlemmerne støtter arbejdet med at fremme denne genre. På dette netsted findes information om FUJs arbejde og aktiviteter samt henvisninger, som gør researcherens liv lettere.

English

The Danish Association for Investigative Journalism (Foreningen for Undersøgende Journalistik, FUJ) works to promote investigative journalism in Danish media. FUJ covers both the written press, radio, and TV at all levels – journalists, researchers, photographers, page editors, and editors. As a FUJ member you do not need to make investigative journalism yourself, but the members support the work to promote this branch of journalism. In this website you can find information about FUJ’s work and activities and links, which hopefully make the researcher’s life easier.