OM FUJ-PRISERNE

Målet med FUJ Priserne er at fremme undersøgende journalistik i danske medier.

Overordnet set adskiller FUJ Priserne sig fra andre journalistiske priser ved at fokusere på den journalistiske metode. Det er således ikke nok at have gode kilder, skrivetalent eller ihærdighed. Modtagere af FUJ Priserne belønnes først og fremmest for at grave grundigere og mere konsekvent end de fleste og for at lægge ny og væsentlig viden frem for offentligheden.

FUJ Priserne bliver i 2017 uddelt i fire kategorier:

 • FUJ’s Graverpris
 • FUJ’s Metodepris
 • FUJ’s Formidlingspris
 • FUJ’s Aktualitetspris

KRITERIER FOR TILDELING AF FUJ PRISERNE

I alle fire kategorier vil juryen vurdere det indstillede journalistik ud fra, i hvor høj grad det lever op til følgende otte kriterier (ikke rangordnet):

 1. Arbejdet er originalt.
 2. Journalisten/journalisterne har arbejdet systematisk med at dokumentere historien.
 3. Journalistens/journalisternes fremgangsmåde kan tjene som forbillede for andre undersøgende journalister.
 4. Journalisten/journalisterne har gennem sine/deres undersøgelser skaffet svar på væsentlige og vanskelige spørgsmål.
 5. Undersøgelserne giver ny viden eller erkendelse, som ikke ville være kommet frem uden journalistens/journalisternes arbejde.
 6. Journalisten/journalisterne har søgt at efterprøve og dokumentere påstande fra mundtlige og skriftlige kilder – både dem, der underbygger journalistens/journalisternes tese, og dem, der taler imod journalistens/journalisternes tese.
 7. Journalisten/journalisterne har benyttet nye, kreative eller særligt krævende metoder.
 8. Journalisten/journalisterne har konfronteret de ansvarlige med resultaterne af sine/deres undersøgelser.

Hernæst vil juryen vurdere ud fra de fire kategoriers særlige kriterier, som er:

 • FUJ’s Graverpris: Prisen går til journalisten/journalisterne bag årets vigtigste, undersøgende historie.
 • FUJ’s Metodepris: Prisen går til journalisten/journalisterne, der har benyttet den mest nyskabende metode i arbejdet med en undersøgende historie.
 • FUJ’s Formidlingspris: Prisen går til journalisten/ journalisterne, der har formidlet en undersøgende historie bedst.
 • FUJ’s Aktualitetspris: Prisen går til journalisten/ journalisterne, der har bedrevet undersøgende journalistik i dækningen af en aktuel fælleshistorie i konkurrence med andre medier.

INDSTILLING

En indstiller skal vælge, hvilken af de fire kategorier det journalistiske arbejde, skal indstilles i. Man kan kun vælge én kategori.

Juryen har dog mulighed for at flytte en indstilling fra en kategori til en anden.

Man kan højst indstille 15 artikler og/eller samlet set to timers udsendelse. Bøger indstilles i deres fulde hele.

METODERAPPORT

For at komme i betragtning hos juryen skal journalisten/ journalisterne bag den indstillede journalistik udfylde en metoderapport om deres arbejde.

Det foregår via en elektronisk online formular, som automatisk bliver sendt af sted til den indstillede journalist, når vedkommendes arbejde er blevet indstillet.

HISTORIE

FUJ Prisen blev uddelt første gang den 21. april 2007. Fra 2007 til og med 2015 blev prisen uddelt i kategorierne:

 • Radio
 • TV/dokumentarfilm
 • Avis
 • Magasin
 • Bog
 • Web

Prisen blev i 2016 gjort platformsneutral for at gøre den mere tidssvarende. Den videre begrundelse kan du læse mere om på Journalisten.dk

Har du spørgsmål til FUJ Priserne, indstilling eller metoderapport, kan du skrive en mail til fuj-prisen@fuj.dk.

Tidligere års vindere af FUJ-Prisen

2015

 • AVIS: “Fri Adgang” af Thomas Gösta Svensson, Anders Ejbye-Ernst, Alexander Sokoler, Steffen Moses og Jens Christian Hillerup, Ekstra Bladet.
 • BOG: “Mørkelygten” af Jesper Tynell.
 • RADIO: “Voldtægt on demand” af Claus Nordahl og Anders Bindesbøll.
 • TV: “Operation X: Den store job-fidus” af Thomas Sæhl, Sandie Larsen, Michael Nørgaard, Kasper Vilsmark, Morten Spiegelhauer / Monday Media.
 • WEB: “45.000 danske konkurser gennem ti år” af Bo Elkjær og Kristian Sloth fra DR’s databaseredaktion.
 • MAGASIN: Der blev ikke uddelt nogen pris i denne kategori

2014

 • AVIS: ’NSA’s danske forbindelse’ af Sebastian Gjerding, Henrik Moltke, Anton Geist og Laura Poitras, Information
 • BOG: ’Halshug’ af Kaare Sørensen, Peoples Press
 • RADIO: ’Den vietnamesiske skunkmafia’ af Jens Vithner Hansen og Jonas Damstrup Fried, P1 Dokumentar
 • TV: ’De udviste børn’ af Nils Giversen, DR2 Undersøger
 • WEB: ’Skolefravær’ af Bo Elkjær, Mads Rafte Hein, Kresten Morten Munksgaard, Jens Lykke Brandt, Katrine Birkedal Frich, Maria Rise Børjesen, Thomas Rix, dr.dk

2013

Vinderne i web-kategorien:

Politiken og Kerteminde-sagen:  af Lars Halskov, John Hansen, Maja Mach, Peter Hove Olsen og Maria Rosenvang Mathiesen

Juryen siger:

“Det kan jo i sandhed kaldes et teamwork, fem vindere. Vi har jo nærmest med et digitalt orkester at gøre. I vælger at fortælle den store historie fra det lille udgangspunkt. Historien om dagpengereformen forløses i virkelige menneskers virkelige virkelighed i Kerteminde-området.”

I magasin-kategorien:

Klaus Buster Jensen og Anders Svendsen fra Fagbladet 3F for ”Bagmændene til løndumping” 

“”I har leveret en påmindelse af, med hvilken vedholdenhed, skarphed og stædighed, den undersøgende journalistik bør udøves. Med kampagne-journalistisk temperament har I fundet bagmændene bag den løndumping, mange taler om, men ingen har afsløret.

I radio-kategorien:

Astrid Fischer og Laurits Nansen fra DR P1  

Juryen sagde:

“Ingen kan sidde upåvirket tilbage, når man har hørt jeres afdækning af psykiateren Arne Mejlhedes behandling af sagesløse vestjyske patienter. I dokumenterer, hvordan Mejlhede på to minutter slynger tunge psykiatriske diagnoser over bordet fulgt op af klokkeklare fejlmedicineringer. Den afsløring er prisværdig i sig selv, men I stopper ikke der.”

I tv-kategorien:

Lasse Ravnø, Kaare Godtfredsen og Jonatan Placing, TV 2

juryen sagde:

“For rullende kameraer leverer I to afsløringer. Først afslører I konsekvenserne af politiets beslutning om at nedprioritere narkohandlen på Istedgade. Politiets beslutning førte – måske ikke så overraskende – til øget narkosalg. Dernæst følger I sporet fra Istedgade til Sandholmlejren, hvor I over længere tid dokumenterer, hvordan pushere og andre kriminelle frit passagerer igennem porten og sælger narko.”

Bog-kategorien:

Thomas Svaneborg og Niels Sandøe

Juryen sagde:

“Med ”De andre folks penge” tager vi om et journalistisk hovedværk om den danske finanskrises psykologi og anatomi. Jeres researchmængde er frygtindgydende. Jeres indsigt er imponerende. Jeres arbejde kaster glans over den undersøgende journalistik. I formår at forbinde Danske Banks fejlslagne togt i Irland med den langt omfattende spekulation med ejendomme og pantebreve.”

I avis-kategorien:

Vinderen af FUJ-prisen 2013 er Orla Borg, Morten Pihl og Carsten Ellegaard, Jyllands Posten 

Om den pris sagde juryen:

“I har bibragt offentligheden det hidtil mest indgående indblik efterretningstjenestens arbejdsmetoder og bidrag til den internationale jagt på terrorister. I har samtidig afleveret en skandale, politikere og offentlighed tilsyneladende endnu ikke har forstået det fulde omfang af. Ramaskriget burde kunne høres endnu.”

DE NOMINEREDE TIL FUJ-PRISEN 2013

TV: 

Fra Vesterbro til Sandholm – af Kaare Gotfredsen, Lasse Ravnø og Jonatan Placing, (TV2) 

Juryens skriver om Fra Vesterbro til Sandholm:

” Fornem, afslørende og modig journalistik. TV2 dokumenterer konsekvenserne af politiets beslutning om at nedprioritere den åbenlyse narkohandel på Vesterbro, som er til stor gene for beboerne. Reporter-teamet viser os, at man med fordel kan lade researchen føre sig ud på et sidespor. I dette tilfælde fører sidesporet til nye stærke afsløringer af forholdene i Sandholmlejren, hvor pushere og andre kriminelle hopper ind i lejren. Røde Kors, der sædvanligvis er “the good guy”, fremstår i denne journalistiske historie noget mere facetteret. Her demonstreres stor vedholdenhed i journalistikken samt velovervejede kreative metoder, der udvikles undervejs.”

Jury-medlem Kaare Gotfredsen deltog ikke i diskussionerne om TV-kategorien pga. inhabilitet.

Radio: 

Psykiateren fra Hobro –  af Astrid Fischer og Laurits Nansen (P1 Dokumentar) 

Juryen skriver om Psykiateren fra Hobro:

” Hvad kan vække håb hos en patient, som efter blot et par minutters konsultation hos psykiateren Arne Mejlhede får en psykiatrisk diagnose, der kan ødelægge resten af personens ​​liv; som modtager forkert medicin, og som bliver behandlet af en psykiater, der trods anmeldelser fra kolleger og kritik fra Sundhedsstyrelsen får lov at fortsætte år efter år? Tydeligvis at journalisterne Astrid Fischer og Laurits Nansen fra P1 Dokumentar interesserer sig for sagen. Gennem omfattende research finder de historier, der resulterer i noget, som de tidligere patienter hidtil kun kunne drømme om: Nemlig at ingen længere risikerer at skulle behandles af psykiateren Arne Mejlhede.”

Jury-medlem Bo Elkjær deltog ikke i diskussionerne om Radio-kategorien pga. inhabilitet.

Bog: 

Operation Mermaid – af Thomas G. Svaneborg (JP Politikens Forlag) 

Juryen skriver om Operation Mermaid:

” Hvordan kunne Amanda Jacobsen slippe af sted med at begå bedrageri for 22 mio. kr. i Gate Gourmet? I bogen Operation Mermaid afdækker journalist Thomas G. Svaneborg en af de mest spektakulære erhvervsskandaler i nyere tid. Med adgang til revisionsdokumenter og centrale kilder godtgøres det i bogen, at Gate Gourmets adm. direktør, belgieren Guy Dubois, øjensynligt spillede en central rolle i sagen, selv om Amanda Jacobsen foreløbig er ene om være blive tiltalt og dømt.”

Andre folks penge – af Thomas G. Svaneborg og Niels Sandøe (JP Politikens Forlag)

Juryen skriver om Andre folks penge:

” Med ’Andre Folks Penge’ har journalisterne Thomas G. Svaneborg og Niels Sandøe begået et journalistisk hovedværk om den danske finanskrise. På baggrund af et enormt og veldokumenteret stykke researcharbejde afdækker de to forfattere en lang række aspekter af finanskrisen fra Den Danske Banks irske eventyr til omfattende spekulation med ejendomme og pantebreve. Samtidig formår de to journalister at følge historien fra stilladsmontøren, der bliver lovet gud og grønne skove, hvis han investere i ejendomme, til de bagmænd og bestyrelser der i den sidste ende score alle gevinsterne. Det handler om svimlende summer og komplekse selskabskonstruktioner, men takket været en stam fortællerstil og et stort overblik, bliver der redegjort for finanskrisen mange komplekse årsager og konsekvenser – menneskelige såvel som samfundsmæssige.”

Jury-medlem Kim Hundevadt deltog ikke i diskussionerne om bog-kategorien pga. inhabilitet.

Web: 

Kerteminde-sagen – af Lars Halskov, John Hansen, Maja Mach, Peter Hove Olsen og Maria Rosenvang Mathiesen (Politiken) 

Juryen skriver om Kerteminde-sagen:

“Hvad sker der, når dagpengene slipper op? Det er det enkle spørgsmål, som Politikens reportere stiller i kølvandet på den markante politiske beslutning om at forkorte dagpengeperioden. Historien forælles gennem mennesker, som vi møder i Munkebo i skyggen af Lindøværftets lukning. Det fungerer fremtragende at fortælle den store historie igennem den lille. Her er ikke tale om klassisk afslørende graver-journalistisk. Men om en meget grundig afdækning af de menneskelige konsekvenser. Den digitale fortælling er enestående veludført, og formen er således med til at løfte journalistikken.”

Helte har også krav på sikkerhed – af Rikke Dyrberg og Klaus Lange (Avisen.dk)

Juryen skriver om Helte har også krav på sikkerhed:

” Journalisterne Rikke Dyrberg og Klaus Lange leverer i op mod 100 artikler klassisk undersøgende journalistik på nettet om københavnske brandmænd, der udsættes for urimelige farer på øvelser, om den øgede kræftrisiko ved brandmandsjobbet og om en ledelse ved Københavns Brandvæsen, der ikke passer på sine ansatte. De to journalister har arbejdet systematisk for at grave historierne ud af den dokumentation, de skaffede gennem muldvarpe, aktindsigter og interviews.”

Magasin: 

De frivilligt hjemvendte – af Anne Lea Landsted (Amnesty) 

Juryen skriver om De frivilligt hjemvendte:

Hvad blev der af de irakiske asylansøgere, som tog imod en pose penge og et tilbud om rådgivning, hvis de frivilligt ville rejse hjem efter at have fået afslag på asyl? Det spørgsmål rejste Anne Lea Landsted på eget initiativ til Irak for at finde svaret på. Det lykkedes hende at opspore og interviewe 15 af de frivilligt hjemvendte, og hun kunne på den baggrund afsløre, at flere var blevet truet på livet og/eller tvunget til at flygte til andre byer. Ingen havde været i kontakt med danske myndigheder eller den tyske organisation, som havde fået syv millioner skattekroner til at hjælpe irakerne i arbejde efter ankomsten. Anne Lea Landsted har leveret et fint eksempel på modig undersøgende journalistik.

Bagmændene bag løndumping – af Klaus Buster Jensen og Anders Svendsen (Fagbladet 3F) 

Juryen skriver om Bagmændene bag løndumping:

“Journalisterne på Fagbladet 3F har arbejdet ud fra en meget klar præmis: Vi skal finde bagmændene bag løndumping. I sagens natur er der tale om en form for kampagne-journlistik, som meget vel ville kunne få en slagside, fordi kampen mod løndumping er en mærkesag for 3F. Men den stærke journalistik gør denne skepsis til skamme. Afsløringen af, at der i vid udstrækning er tale om, at offentlige danske arbejdspladser har problemer, gør indtryk. Fokus på det offentlige gør, at journalisterne får afdækket, at kommunerne ikke har kontrol med de såkaldte lønklausuler. Det ser altså pænt ud på papiret, men de pæne ord følges ikke op med handling. Bag historierne ligger et imponerende arbejde med data. Adskillige andre medier sprang på løn-dumpingshistorierne, som også fik konsekvens ude i kommunerne.”

Avis: 

Dansk agent i al-Queda – af Orla Borg, Morten Pihl og Carsten Ellegaard (Jyllands Posten)

Juryen skriver om Dansk agent i al-Queda: 

 Med afsæt i udsagn fra den tidligere PET-agent Morten Storm leverer Jyllands-Posten det hidtil mest indgående indblik i arbejdsmetoder og arbejdsopgaver i den danske efterretningstjeneste og dens samarbejde med udenlandske tjenester. Afsløringer af jagten på formodede terrorister har internatonalt perspektiv. Metodisk er der tale om en projekt højeste sværhedsgrad, idet journalisterne skal verificere og dokumentere oplysninger baseret på én mundtlig kilde over for en tavs efterretningstjeneste.”

Skat sætter jagten ind – af Jesper Høberg (Jyllands Posten)

Juryen skriver om Skat sætter jagten ind:

“Jesper Høberg har i over 10 år med stor vedholdenhed skrevet kritiske artikler om Skat. I hans seneste artikelserie, Skat sætter jagten ind, har han afsløret, at borgernes retssikkerhed i vidt omfang er blevet alvorligt krænket. Serien har dokumenteret, at Skat i en række sager er gået langt over stregen med trusler og magtmisbrug. Andre medier er på kompetent vis fulgt i Jesper Høbergs fodspor og har kastet lys over ”bøllemetoderne”, som Skats egen borger- og retssikkerhedschef har døbt dem, men han er den journalist, der mest nuanceret og systematisk og med størst konsekvens har stået bag en af årets største og væsentligste skandalehistorier. Jesper Høbergs artikelserie er klassisk undersøgende journalistik af høj kvalitet.”

Doping – af Christian Heide-Jørgensen og Jeppe Laursen Brock (Politiken) 

Juryen skriver om Doping:

” På baggrund af omfattende og innovation research i både indland og udland afslører journalisterne Jeppe Laursen Brock og Christian Heide-Jørgensen et hidtil ukendt univers af doping misbrugere og doping bagmænd, og placerer Danmark som centralt transitland for smugling af doping. Artikelserien sætter også fokus på myndighedernes ansvar, konsekvenserne af doping for den enkelte misbruger samt på dopingens udbredelse til motionister og unge mænd med hang til store muskler. Via aktindsigter, undercover arbejde og rejser til Indien afsløres et detaljeret og kompleks billede af dopingbrug og dopingproduktion – afsløringer, der allerede har ført til nye tiltag fra myndighedernes side.

Misoprostol-babyerne – af Kasper Krogh og Morten Birkedal Frich (Berlingske) 

Juryen skriver om Misoprostol-babyerne:

“En væsentlig historie fortalt på en forbilledlig sober måde om stoffet Misoprostol, som hvert år gives til tusinder af fødende danske kvinder uden de oplyses om de sjældne, men alvorlige bivirkninger ved brugen. Med stakkevis af patientjournaler og over 1.000 siders dokumentation i ryggen fremlægger journalisterne Kasper Krogh og Morten Frich overbevisende en række sager, hvor der er begrundet mistanke om eller bevis for, at stoffet Misoprostol har skadet fødende kvinder eller deres børn. Journalisterne afdækker desuden hvordan Sundhedsstyrelsen har svigtet sin tilsynsopgave omkring brugen af præparatet, hvilket har været medvirkende årsag til, at styrelsen nu skal gennem en ekstern revision.”

2012

VINDER I RADIOKATEGORIEN: P1 Dokumentar – “Spærret inde i egen krop” af journalist Sara Marie Strøm Røjkjær

Juryens formand Christian Jensen begrunder vindervalget med bl.a. disse ord: “Med dit arbejde minder du alle om en af journalistikkens fineste opgaver: At give mund og mæle til de mennesker, der er frataget muligheden for at bruge deres mund og mæle.”

VINDER I MAGASINKATEGORIEN: Fagbladet 3F – “Den beskidte rengøring”  af journalisterne Signe Højgaard, Morten Halskov og Dorian Roman.

Vinderafsløringerne er en “journalistisk hovedrengøring i en beskidt branche” og får bl.a.  disse ord med på vejen ved prisshowet på Fagfestival ’12:

”…. et velkendt emne og samfundsproblem får med jeres grundige gravearbejde helt nye perspektiver,” lyder det fra juryformand Christian Jensen.

VINDER I WEBKATEGORIEN: Information – “Vi overvåger overvågerne”  af journalisterne Sebastian Gjerding, Peter Andersen og Johannes Wehner.

Med disse ord begrunder juryens formand Christian Jensen valget af vinderne:

”I har leveret et stykke pionerarbejde indenfor den undersøgende journalistiks metode, og jeres arbejde har allerede tjent til inspiration såvel nationalt som internationalt.”

VINDER I BOGKATEGORIEN: Peoples Press/Berlingske – “Kronvidnet” af journalist Morten Frich

”Du fortæller læserne åbent om din metode og de etiske udfordringer, du har stået overfor. Derfor står du og projektet tilbage med uantastet troværdighed. Og læserne står tilbage med et forrygende flot fortalt stykke journalistik,” begrunder juryformand Christian Jensen valget.

VINDER I TV-KATEGORIEN: TV2 Nyhederne – “Nødkald, den falske tryghed” af journalisterne Jonatan Placing og Kaare Gotfredsen

Juryen begrunder valget ved at understrege, at projektet forløser “metode og medie på et sjældent højt niveau i jeres vedholdende og konsekvente afdækning af systematiske svigt med kommunale nødkaldssystemer. I dokumenterer både de mennesker, der svigter systemet, og I dokumenterer de systemer, der svigter mennesket.”

VINDER I AVISKATEGORIEN: BT – “Mord eller selvmord” af journalist Martin Kjær Jensen

Om vinderen siger juryformand Christian Jensen bl.a.: ”Du er for vild. Det er et imponerende arbejde, du har bedrevet. Ikke alene behersker du alle den undersøgende journalistiks metoder med den fornødne systematik, kreativitet og stædighed. Du viser faktisk også temmelig udviklede faglige færdigheder som retsmediciner.”

2011

 • AVIS “De statsløse” af Ulrik Dahlin og Anton Geist, Information.
 • TV/FILM “Operation X” – Redaktionen bag Operation X, Monday Production ApS.
 • BOG “De afviste” af Anton Geist og Esben Geist
 • MAGASIN “Kamstrup-sagen” af Asger Havstein Eriksen og Morten Halskov, Fagbladet 3F.
 • RADIO “Fusk med elskrot” af Jacob Kildetoft Schultz og Tanja Nyrup Madsen, DR P1 Dokumentar

2010

 • AVIS Svindel med CO2-kvoter af Bo Elkjær og John Mynderup, Ekstra Bladet.
 • MAGASIN Mærsk-arbejdere i den 3.verden af Peter Rasmussen, Fagbladet 3F/Information
 • RADIO Patientsikkerhed på privathospitaler af Karin Mette Petersen og Thomas Buch-Andersen, DR P1 Dokumentar
 • TV/FILM Svindel i den københavnske hjemmepleje af Kaare Godtfredsen og Lasse Ravnø, TV 2
 • BOG Parken – Løvekongens storhed og fald af Kasper Kronenberg og Morten Johnsen fra forlaget Gyldendal
 • JURYENS SÆRPRIS Armadillo af instruktør Janus Metz

2009

 • AVIS Phillip Egea Flores, Uffe Tang, Bjarne Steensbeck og Morten Henriksen
 • MAGASIN Asger Havstein Eriksen og Kristian Jessen
 • BOG Kaare Gotfredsen 
 • TV Tom Heinemann og Erling Borgen
 • RADIO Jesper Tynell
 • JURYENS SÆRPRIS Dorte Toft

2008

 • AVIS Kristoffer Pinholt og Peter Ernstved Rasmussen
 • TV Mette Frisk og Søren Klovborg
 • BOG Peter Øvrig-Knudsen
 • JURYENS SÆRPRIS Olav Skaaning Andersen og Niels Christian Jung

2007

 • AVIS Niels Sandøe & Thomas G. Svaneborg
 • TV Tom Heinemann