Som medlem af FUJ er du med til at støtte arbejdet for undersøgende journalistik i Danmark, og du har adgang til at deltage i foreningens arrangementer og generalforsamling.

Studerende får 50 pct. rabat på kontingentet for medlemsskab af FUJ, men har samme rettigheder, som almindelige medlemmer.