VINDERNE AF FUJ-PRISEN 2010

MAGASIN

Mærsk-arbejdere i den 3.verden, af Peter Rasmussen fra Fagbladet 3F/Information

JURYENS BEGRUNDELSE: Med klassisk undersøgende metoder får journalisten dokumenteret, at Mærsk ikke overholder egne etiske regelsæt overfor deres arbejdere i den 3. verden, de såkaldte CSR-regler.  Jo længere væk hjemlige virksomheder flytter produktionen, desto større bliver udfordringen for journalister, der skal efterprøve om virksomheden overholder egne retningslinjer, lokal lovgivning og FN’s menneskerettigheder.

Den udfordring tager Peter Rasmussen op, og han afslører hvordan der ikke er overensstemmelse mellem regler og praksis. Han konfronterer virkeligheden blandt Mærsk-arbejdere ude i verden, og afslører bl.a. at de udsættes for løgnedetektorer og skal svare på krænkende spørgsmål om deres seksualitet. Først nægter Mærsk at have brudt egne regler, men siden stopper de brugen af løgnedetektorer og beklager metoden på selskabets generalforsamling. Vi har at gøre med et grundigt, sobert og reflekterende projekt, hvor journalisten bliver klogere undervejs, og hvor den angrebne part ikke alene bliver lyttet til, men får gengivet sine synspunkter på loyal vis. Såvel stærkt kritisable forhold som løbende forbedringer bliver belyst.

Artikler fra både Fagbladet 3F og Information tæller med i denne bedømmelse.

________________________________________________________________

RADIO

Patientsikkerhed på privathospitaler af journalisterne Karin Mette Petersen og Thomas Buch-Andersen fra DR P1 Dokumentar

JURYENS BEGRUNDELSE: Med grundig, vedholdende og velfortalt radiojournalistik afdækkes alvorlige patientsikkerhedsproblemer på privathospitalet Aleris i Aalborg. En 35-årig rask kvinde dør efter at have gennemgået en simpel kosmetisk brystoperation, og ved hjælp af ambulancejournaler, dødsattest, klageskrifter til Patientklagenævnet samt indgående samtaler med enkemanden, får Karin Mette Petersen indsamlet dokumentation, der belyser det åbenlyse svigt i den konkrete sag. Derudover får hun efter intenst og systematisk arbejde fremskaffet en mail, der viser generelle problemer med patientsikkerheden på privathospitalet. I studiet konfronterer Thomas Buch-Andersen den ansvarlige overlæge på hospitalet, og formår dels at komme dybere i den konkrete sag, dels afdække generelle problemer med privathospitalets overvågning af patienterne.  Embedslægen var advaret om forholdene inden det tragiske dødsfald, men foretog sig intet. Efter udsendelsen iværksatte Region Nordjylland sin egen undersøgelse af kvaliteten på Aleris, og ved en stikprøve blev der fundet fejl og mangler i flere journaler.

  1. Jurymedlem Jesper Tynelldeltog pga. inhabilitet ikke i diskussionen, da juryen udpegede vinderen af radio-kategorien.

________________________________________________________________

TV/FILM

Svindel i den københavnske hjemmepleje af journalisterne Kaare Godtfredsen og Lasse Ravnø fra TV 2

JURYENS BEGRUNDELSE: Originalt og veldokumenteret afslørende journalistik om hvordan hjemmehjælpere i to københavnske hjemmeplejer konsekvent og systematisk snyder ældre for den hjælp, de er visiteret til. Samtidig afslører de, ved hjælp af skjult kamera, hvordan hjemmehjælperne efterfølgende manipulerer deres tidsregistreringer ved at taste fiktive tider ind på deres håndholdte computere. Senere udvides dækningen til andre kommuner i landet, hvor lignende problemer udstilles. Dagsordensættende og nytænkende journalistik indenfor et område, der berører mange danskere. Det tjener til ros, at Kaare Godtfredsen og Lasse Ravnø nøje overvejer brugen af skjult kamera og kun anvender det i de tilfælde, hvor dokumentationen ikke kan hentes hjem på anden måde.

  1. Jurymedlem Anders Krab-Johansen deltog pga. inhabilitet ikke i diskussionen, da juryen udpegede vinderen af TV-kategorien.

________________________________________________________________

BOG

Parken – Løvekongens storhed og fald af journalisterne Kasper Kronenberg og Morten Johnsen, udgivet af Gyldendal

JURYENS BEGRUNDELSE: Gennem udstrakt brug af forskellige undersøgende metoder afdækker de to journalister hvordan det børsnoterede Parken Sport & Entertainment – med Flemming Østergaard alias Don Ø i spidsen – var i en noget anden økonomisk situation end den, selskabet selv fremstillede. Parkens ledelse nægtede at deltage undervejs, og Kasper Kronenberg og Morten Johnsen er tvunget til at gå alternative veje. To af hinanden uafhængige revisorer gennemgår Parkens økonomi, og med disse vurderinger i hånden går de journalister i gang med at fremskaffe både skriftlige og mundtlige kilder, der kan underbygge revisorernes vurderinger: At Parken Sport & Entertainment reelt var truet af konkurs, hvilket faktisk – efter de to journalisters afsløringer – blev en kendsgerning i efteråret 2009. Magtfulde interesser lagde hårdt pres på både kilder og journalister, og fordi bogen går imod det gængse glansbillede af Don Ø, Parken og FCK, der tidligere er blevet tegnet.

Undersøgelsen foregik igennem flere måneder i BerlingskeTidende, men det er for fremstillingen i bogform, at prisen gives.

 NB: Jurymedlemmerne Anne Mette Svane, Anne Lea Landsted og Niels Sandøe deltog pga. inhabilitet ikke i diskussionen, da juryen udpegede vinderen af bog-kategorien.

________________________________________________________________

JURYENS SÆRPRIS

Armadillo af Instruktør Janus Metz

JURYENS BEGRUNDELSE: I et originalt og undersøgende format giver dokumentarfilmen Armadillo et helt særligt indblik i en krig, som langt de fleste danskere kun kender fra overfladiske tv-billeder eller endnu en trist nyhed om en dansk soldats død. Filmen bringer os tæt på en flok danske soldater. Fra afrejsen i Danmark over den barske krigsvirkelighed i en lejr i Afghanistan, til hjemkomst, traumer og videreuddannelse i Danmark. Filmen redegør for soldaternes liv, følelser, kammeratskab og dilemmaer undervejs, og viser scener med danskere i krig, som aldrig før er set. Den dokumenterer i stærke, tætte scener hvor svær opgaven er, og hvordan forråelsen vinder indpas, når adrenalinen pumper og det handler om liv og død. Instruktører Janus Metz og fotograf Lars Skree følger soldaterne som en flue på væggen over flere måneder, og er bevidst om det svære og ofte konfliktfyldte forhold til forsvaret. Enkelte scener i filmen er rekonstruerede, og det burde være oplyst i filmens credits. Det ændrer dog ingenlunde på, at vi har at gøre med et unikt stykke undersøgende journalistik, som fortjener juryens særpris.

________________________________________________________________