Gå tilbage

Alex Vanopslaghs boligsag

  Metoderapport

Navnene på journalisten/journalisterne bag det indstillede

Martin Bahn, Lasse Skou Andersen og Bo Elkjær

Projektets beskrivelse

Titel:
Alex Vanopslaghs boligsag
Beskrivelse:
Lidt baglæns blev vi opmærksomme på, at Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh havde sin adresse registreret i en bopæl i Struer, der forekom besynderlig. Derfor begyndte vi at undersøge, om der var tale om en reel bolig, eller om der kunne være noget andet på spil. Det viste sig, at Alex Vanopslagh havde fået en lejlighed i København stillet til rådighed af Folketinget, fordi han officielt var registreret på en adresse i Jylland. Efterhånden som vi kom ned i materien i sagen viste det sig - og Alex Vanopslagh måtte selv indrømme - at der var tale om et brud på CPR-loven, da han registrerede adresse i Struer uden reelt at have bopæl i lejligheden.
Publicering:
Fra 21. september 2022 til foreløbig slutningen af juni 2023

Idéen:

Idébeskrivelse:
Ideen opstod i sommeren 2022 i forbindelse med noget research som forberedelse til et ideudviklingsmøde op til det kommende folketingsvalg. Oplægget til mødet var at komme med ideer til artikler og serier, der kunne ligge klar, når valget blev udskrevet. Bo Elkjær tænkte, at det måske var en mulighed at lave en serie portrætter af partilederne ud fra interviews med personer omkring dem - naboer, de ansatte i butikken hvor de handler ind osv. - altså en mere menneskelig og blød vinkel, hvor partilederne skulle portrætteres ud fra de mennesker, de har berøring med privat, uden for den politiske sfære. Efter at have trukket adresserne på partilederne hjem og samlet dem i et regneark begyndte han at undersøge, hvor de så boede, men nåede ikke længere end til Alex Vanopslagh, hvis adresse forekom ejendommelig. På papiret boede Alex Vanopslagh i en toværelses lejlighed i en ejendom i Struer, der ved nærmere granskning fremstod nedslidt og forfalden.
Tidshorizont:
Fra starten af august 2022, foreløbig til og med juni 2023. Selvfølgelig ikke fuld tid, men sideløbende med andre projekter og vagter.

Nyhed:

Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh opgav forkerte oplysninger om sine boligforhold og fik på den måde adgang til at få stillet en gratis lejlighed til rådighed i det centrale København og fik samtidig et årligt skattefrit tilskud til dobbelt husførelse. Eksperter vurderede, at der var tale om en lovovertrædelse, og selv om Alex Vanopslagh har tilbagebetalt den uberettigede økonomiske støtte, så er sagen efterfølgende blevet politianmeldt og efterforsket af politiet.

Konsekvens:

Konsekvensen af afsløringerne er, at Alex Vanopslagh har opsagt sin adresse i Struer og sin gratis lejlighed i København. Han har betalt det årlige skattefri tilskud tilbage, som han har modtaget af Folketinget til dobbelt husførelse og sagen er blevet politianmeldt og efterforsket.

Metode:

* Vi har foretaget opslag i CPR på Alex Vanopslagh og på andre personer i sagen.
* Vi har foretaget opslag i andre registre, der kunne give oplysninger om bolig og adresseforhold, herunder det offentlige informationssystem OIS, BBR-registret, tinglysningen og det centrale virksomhedsregister CVR
* Vi har foretaget en detaljeret gennemgang af opslag på sociale medier, herunder især billeder, der er offentliggjort af Alex Vanopslagh og andre. Billederne er blandt andet taget i og omkring Alex Vanopslaghs tidligere bopæl i Vanløse, hvorfra partilederen flyttede sine ejendele direkte til Folketingets lejlighed i det centrale København
* Vi har opbygget en detaljeret kronologi over Alex Vanopslaghs færden, forskellige opslag og møder i en central periode af forløbet i april 2020 for at se, om der var overensstemmelse mellem hans beskrivelse af at have opholdt i Struer, da han registrerede sin bopæl i kommunen og de faktiske forhold. Kronologien er simpelt opbygget i et regneark.
* Vi opsøgte forgæves Alex Vanopslagh på hans adresse i Struer og lagde et visitkort i hans postkasse
* Vi opsøgte og interviewede samtlige de nuværende og tidligere naboer i ejendommen som vi kunne finde fra den periode, hvor Alex Vanopslagh havde været registreret på adressen for at høre, om de havde set ham
* VI opsøgte og interviewede naboerne i de omkringliggende ejendomme og ansatte i de nærliggende butikker for at høre, om Alex Vanopslagh var set på stedet

Modstand:

Vi oplevede, at Alex Vanopslagh hele vejen igennem forsøgte at overtage og styre narrativet i offentligheden om sagen.
Det var Alex Vanopslagh selv, ikke Information, der breakede historien med et opslag på Facebook, hvor han forklarede at Information var på vej med en artikel, og at der blev tegnet »et skævt og forkert billede i Information.« Alex Vanopslaghs facebook-opslag blev bragt efter flere ugers dialog om sagen, hvor vi havde forsøgt at få en forklaring. Den 20. september om formiddagen mailede Alex Vanopslagh, at han havde rådført sig med Folketingets jurister og med Struer kommune, og at han på den baggrund havde opsagt sine lejligheder i København og Struer. Samme aften offentliggjorde han så på Facebook, at historien var på vej.
Vi modgik i processen dette forsøg på at overtage narrativet ved at være ekstremt omhyggelige i vores research og i vores kontakt med Alex Vanopslagh selv, vores kontakt med kilder og vores kontakt med eksperter. Alt blev grundigt og i god tid forelagt for Alex Vanopslagh, så han havde mulighed for at svare os på et detaljeret grundlag, ligesom ekspertkilder løbende blev holdt orienteret om researchen og nye oplysninger, så de kunne udtale sig på det klareste og bedst muligt belyste grundlag.
Samtidig blev vi ved med at vende tilbage til de kilder, der kunne tænkes at ligge inde med relevante oplysninger, herunder personer med deres gang i den ejendom, hvor Alex Vanopslagh havde registreret sin adresse.

Etik:

I første omgang var der en lang fase, hvor der skulle researches på historien på en måde, så den kunne slippes igen uden at skade Alex Vanopslagh, hvis det viste sig, at hypotesen var forkert. Alene spørgsmål om politikerens boligforhold kunne potentielt være voldsomt krænkende. Det betød, at al kontakt til kilder og eksperter, der skulle forklare regler og lovgivning, skete på baggrund af anonymiseret materiale. Det var først meget sent i researchen, at det blev nødvendigt i kilde- og ekspertkontakten at sætte navn på, hvem det handlede om.
Derefter løb vi ind i den udfordring, at Alex Vanopslagh selv offentligt forklarede, at han havde skiftet adresse til Struer for at have samvær med et barn fra et tidligere forhold. Vi ved hvor dette barn og moderen bor, men ønskede ikke at gå for nær på disse oplysninger, andet end at Alex Vanopslagh forklarede, “at han har et barn fra et tidligere forhold, der bor med moren i en midtjysk by godt en time fra Struer.” Det virkede unødigt krænkende at gå detaljeret ind i denne del af Alex Vanopslaghs forklaring.
Vi interviewede også en pårørende til Alex Vanopslagh, der var blevet set hente hans post. I første omgang valgte vi ikke at bruge dette interview, da Alex Vanopslagh fandt denne kontakt ekstremt krænkende, og da oplysningerne ikke var centrale for den artikel vi arbejdede på. Vi nævnte dog senere dette interview, da det viste sig at spille en mere central rolle i politiets efterforskning af sagen. Det kom frem, da Informations journalist Bo Elkjær blev afhørt som vidne til efterforskningen. Bo Elkjær bekræftede under afhøringen at interviewet havde fundet sted og beskrev samtalen, men nægtede at udlevere en optagelse af interviewet til politiet.

Formidling:

Først og fremmest var det vigtigt at være ekstra omhyggelige med kilde- og ekspertkontakten og med forelæggelserne overfor Alex Vanopslagh. Vi måtte - bortset fra publiceringen af den første artikel - se bort fra forsøg på at overtage styringen med sagen og bringe artiklerne i vores eget tempo.