Gå tilbage

Luftkastellet MeeW

  Metoderapport

Navnene på journalisten/journalisterne bag det indstillede

Christian Stemann, Mikkel Jensen, Mathias Blædel

Projektets beskrivelse

Titel:
Luftkastellet MeeW
Beskrivelse:
Den 16. marts skulle tech-virksomheden MeeW, som den første danske virksomhed i mere end halvandet år, børsnoteres. Derfor var forventningerne fra både investorer, handelsplatforme og den danske erhvervspresse stor. Selskabet omtalte sig selv som et “mini-Google”, og nu kunne det måske være, at Danmark ville få endnu en milliardforretning på landkortet.

I spidsen for selskabet stod den karismatiske doktor Armin Kavousi. Han havde opfundet en hjernescanner, der kunne afhjælpe folk med stress og ADHD. Doktoren med indvandrerbaggrund havde foruden siden doktorgrad og uddannelse i neurovidenskab også været tidligere professionel fodboldspiller i USA og forsanger i bandet Suits Blvd.

En historie så god, at nogle af de største medier herhjemme stod i kø for at interviewe Armin Kavousi op til børsnoteringen.

Men ni dage før børsnoteringen på knap 20 millioner kroner var i hus, kunne Frihedsbrevet afsløre, at alt hvad Armin Kavousi havde påstået overfor investorerne, myndighederne og ikke mindst den danske presse, var pure opspind. Direktøren i MeeW var ikke doktor, havde ingen uddannelse, og havde aldrig spillet professionel fodbold. Og virksomhedens kunder kunne slet ikke genkende at være kunder hos selskabet.

Kun seks timer efter afsløringen var Kavousi fyret fra sit eget selskab. Dagen efter røg både den samlede bestyrelse og selve børsnoteringen, og på kun tre uger var MeeW gået konkurs med et brag.

Foruden Armin Kavousis falske persona, kunne Frihedsbrevet også afsløre, at MeeW var en økonomisk ruin, som selskabet havde forsøgt at sminke og få intetanende investorer til at kaste penge efter.
Publicering:
Første artikel er udgivet den 7. marts 2023 på frihedsbrevet.dk - den sidste er publiceret 15. august 2023.

Idéen:

Idébeskrivelse:
Vi var i gang med en større journalistisk udredning af børsnoterede selskaber i Danmark, som havde skrantende økonomi. I den forbindelse kiggede vi også på kommende børsnoteringers prospekter. Her faldt vi over MeeW og Armin Kavousi. Hurtigt stod det klart for os, at direktøren havde et CV, der virkede for godt til at være sandt. Derfor valgte vi at undersøge, om Armin Kavousi var den, han udgav sig for at være.
Tidshorizont:
Vi har arbejdet med projektet on/off i fem måneder.

Nyhed:

*At Armin Kavousi ikke var den, han udgav sig for at være.

*Et af landets største advokatkontorer samt børsrådgivere har ikke gjort deres due diligence ordentligt, selvom lovgivningen kræver det.

*At selvom et selskab står til at blive børsnoteret, så er det ikke sikkert, at selskabet/investeringen er gennemtjekket og i orden.

*At Sydbank forbrød sig på sine egne interne regler om at investere i selskaber, de arbejder for.

*At selskabet MeeW havde pustet sine økonomi og investeringer gevaldigt op.

*At store offentlige kunder var blevet skrevet på som falske referencer.

Konsekvens:

*MeeW gik konkurs og børsnoteringen blev afblæst.

*Armin Kavousi er blevet indstillet til konkurskarantæne og dermed frataget retten til at drive virksomhed. Samtidig står han til at blive stævnet for 15 millioner kroner.

*Bestyrelsesmedlem Gitte Jürgens måtte trække sig fra sin bestyrelsespost i Dansk Aktionærforening efter at have promoveret MeeW som bestyrelsesmedlem.

*Sydbank har indskrænket sine interne regler, efter Frihedsbrevet kunne afsløre, hvordan flere medarbejdere havde indtaget en problematiske dobbeltrolle og investeret i MeeW. To af bankens medarbejdere, én erhvervsrådgiver, som udvidede MeeWs kredit før børsnoteringen, og en privatrådgiver, der lånte Armin Kavousi penge til at købe aktier for, investerede begge i selskabet, mens de lånte selskabet penge.

*Der er også væsentlige skår i troværdigheden hos flere af de implicerede i sagen, der har ladet sig tryllebinde af Armin Kavousi. Her er det værd at fremhæve bestyrelsesmedlemmerne, særligt bestyrelsesformand advokat Sam Jalaei.

*Armin Kavousi anklages nu for fiktiv bogføring, fordi der er bogført fiktive fakturaer fra fiktive personer med det formål at få omsætningen til at se større ud, end den reelt var, mener kurator i konkursboet, Per Astrup Madsen fra DLA Piper, som vurderer, at der kan være tale om erstatningsansvar.

Metode:

Historien om Armin Kavousi og MeeW udmærker sig ved, at vi udelukkende brugte helt klassiske journalistiske metoder - vi ringede og bankede på døre. I sagen om MeeW har det nemlig ikke være muligt at søge aktindsigter, fordi både børsmyndighederne og Finanstilsynet er lukket land. Samtidig har vi at gøre med et privat firma.

Men modsat de advokatfirmaer, der var hyret ind til at lave den lovpligtige due diligence, og som havde adgang til alt materialet, så gjorde vi arbejdet for dem. Vi tjekkede ledelsens CV, vi spurgte om de kunder, som MeeW påstod de havde, nu også var kunder, og vi tjekkede selskabets økonomi og investeringer. Alt sammen udelukkende ved at ringe, skrive eller opsøge folk.

Det var til gengæld også omfattende. Armin Kavousi havde et “stort” CV, og samtidig medvirkede han i utallige interviews. Da vi først var sikre på, at han talte usandt, gik opgaven ud på at finde ud af omfanget. I hvert interview han deltog i, ændrede han små detaljer i sin fortælling. Dette gjorde, at vi i sidste ende stod med mange påstande, som skulle faktatjekkes. Ofte noget der lå langt tilbage i hans liv.

Samtidig var der også et børsprospekt på knap 200 sider. Et prospekt som intetanende og private investorer kunne investere ud fra. Også her var der utallige kunder, mærkværdige investeringer og produkter som viste sig ikke at holde vand. Alt sammen kunne kun komme frem ved at kontakte kilder.

Det var først efter den store afsløring, at vi sidenhen kom i besiddelse af en intern korrespondance i MeeW. Efterfølgende har vi gennemgået det omfattende materiale, som har affødt flere kritiske historier om selskabets økonomi, Spotlights Børsens metoder og Sydbanks dobbeltrolle.

Her kunne vi se, at vi havde ret, men vi kunne samtidig også afsløre, at omfanget af Armin Kavousis løgne var større, end vi anede.

Sagen om MeeW er historien om kejserens nye klæder. Hverken investorer, myndigheder eller pressen stoppede op og sagde, at Kavousi ikke havde noget tøj på, før Frihedsbrevet begyndte at stille spørgsmål.

Modstand:

Der har uden tvivl været rigtig store summer på spil for ikke bare MeeW, men også den svenske Spotlight-børs, handelsplatformen Nordnet, samt de finansielle- og juridiske rådgivere, der har været involveret. De har alle taget sig godt betalt for at få MeeW børsnoteret.

Foruden deres klare økonomiske interesse i at få MeeW noteret, så har de også haft ansvaret for, at MeeW levede op til myndighedernes krav og lovgivning. Frihedsbrevets afsløringer viser, at de ikke har levet op til dette.

Vi kan via interne mails, vi er kommet i besiddelse af, se, hvordan den professionelle bestyrelse i MeeW forsøger at miskreditere og underkende Frihedsbrevets afsløringer, da vi forelægger for Armin Kavousi. De havde selv købt aktier i den kommende børsnotering, hvilket potentielt kunne tjene dem mange penge.

Vi kan også se, hvordan bestyrelsen tog kontakt til Spotlight-børsen i Stockholm i forsøget på at dæmpe historien, der er på vej. Spotlight vælger overraskende at svare, at de tidligere har haft en børsnotering, hvor direktøren havde løjet om sit CV, og at det ikke burde være et problem.

Vi har også forsøgt ad flere omgange at få de advokatfirmaer, der skulle stå for den lovpligtige due diligence i tale. For dem har dette uden tvivl været pinligt og dårligt for deres forretning, at de kunne overse så klare løgne.

Derudover har der været en lang række professionelle investorer, som har haft en meget klar økonomisk interesse i, at børsnoteringen fandt sted. De har dermed haft en klar intention om at få historien enten dræbt eller tysset ned, så de kunne tjene penge på noteringen.

Armin Kavousis egen bank, Sydbank, havde interesse i at børsnoteringen blev til noget, da de imod deres egne regler havde investeret i børsnoteringen. De havde ellers direkte adgang til at se, hvordan virksomheden kørte på pumperne og var på fallittens rand. Men det stoppede dem ikke. Med både bankens lån og medarbejdernes private investeringer var det essentielt at MeeW blev børsnoteret, så pengene ikke blev tabt.

Etik:

Der var store summer på spil for både Armin Kavousi og MeeWs ansatte, og der er flere, som har haft roller, som gjorde, at de burde have opdaget, at Armin Kavousi ikke var, hvem han udgav sig for at være. Flere af dem har vores dækning ikke centreret sig om, ligesom vi ikke har nævnt menige medarbejdere med navn, fordi vores fokus har været, at dem med flest stjerner på skuldrene skulle stilles til ansvar.

På baggrund af omfattende arbejde med forskellige kilder, er vi kommet i besiddelse af en lang række interne dokumenter, såsom mails.

Det gør, at vi var i stand til at rekonstruere, hvordan der så ud på indre linjer i MeeW, mens hele korthuset faldt sammen 7. marts i år. Men vi har også gjort os meget omhyggelige for kun at bruge indhold, som var relevant for sagen.

Vi kunne meget nemt have stillet Armin Kavousi og hele hans personlighed i et mindre flatterende lys, end det er tilfældet nu, men vi har udelukkende haft fokus på ham og selve børsnoteringen.

Et fokus hvor vi kun har lagt oplysninger frem, der viste tegn på løgn og svindel, og som ville have store konsekvenser for private investorer, hvis børsnoteringen var blevet gennemført.

Formidling:

Vi har hele tiden haft en plan om “større” kapitler i sagen om MeeW og Armin Kavousi, efter vi 7. marts kom med historien om, at Armin Kavousi var snublende tæt på at have løjet sig hele vejen til en børsnotering.

Det var vigtigt for os, fordi læserne skulle se arbejdet i en sammenhæng. Derfor valgte vi at prioritere at lave længere artikler om MeeW og hele tiden forsøge at komme dybere ned i, hvad det var, hvilket også betød, at vi afskar os selv fra at komme først med flere ting efter den store afsløring.

Et par måneder efter at vi havde lavet den første afsløring af Armin Kavousi, lykkedes det os at komme i besiddelse af omfattende internt materiale. Det gjorde, at vi kunne beskrive, hvordan selskabet var i en alarmerende tilstand forud for børsnoteringen, som i virkeligheden var en redningsaktion.

Samtidig kunne vi afsløre, at flere Sydbank-medarbejdere forbrød sig mod bankens interne regler - og endelig kunne vi 1:1 rekonstruere, hvad der internt skete i MeeW, da korthuset faldt sammen i løbet af 7-8 marts, hvor Armin Kavousi blev afsløret, afskediget, bestyrelsen fratrådte og børsnoteringen blev lagt i graven.

Derfor mente vi også, at det gav mening at lave i et podcastformat, som udkom i sommeren 2023, da røgen havde lagt sig, og vi kunne give lytterne hele fortællingen om MeeW fra ende til anden frem til i dag, hvor Armin Kavousi risikerer konkurskarantæne og erstatningsansvar.