Gå tilbage

Huset Færch

  Metoderapport

Navnene på journalisten/journalisterne bag det indstillede

Mads Brügger, Carsten Norton, Magnus Mio og Thomas Arent.

Projektets beskrivelse

Titel:
Huset Færch
Beskrivelse:
Svindel, bedrag, kriminalitet og ondskab. Det er alle ord, der beskriver én af Danmarks rigeste familier, Færch-familien. I hvert fald hvis man spørger manden, der bliver kaldt familiens sorte får, Erik Færch. Bag succeshistorien om Færch-familiens milliardindbringende tobaksdynasti gemmer sig nemlig en shakespearesk fortælling om strid, magt og masser af penge. Bid for bid er den ellers private og lukkede families intriger blevet blotlagt i offentligheden, som har set måbende til, mens familiemedlemmer har bekriget hinanden i landets retssale. I podcastserien fortæller Erik Færch nu, med hundredvis af timers hemmelige lydoptagelser under armen, sin version af, hvad der har ødelagt og knust Huset Færch. I gennem otte episoder undersøger journalisterne bag serien, hvad der er op og ned i den dramatiske familiesaga. En fortælling hvor påstande om skattesvindel i milliardklassen, dokumentfalsk og tyveri af et trecifret millionbeløb er nogle af de ting, der undersøges, og hvor omfattende granskning af materiale i form af dokumenter og hemmeligt optaget lydoptagelser fra lukkede møder bringer nye og opsigtsvækkende oplysninger om Huset færch frem i lyset.
Publicering:
Podcastserien udkom på Frihedsbrevet d. 31/7 - 2023 og består af 8 episoder.

Idéen:

Idébeskrivelse:
I december 2020 bliver Frihedsbrevets chefredaktør, Mads Brügger, ud af det blå kontaktet af Erik Færch. Han skriver til Mads Brügger, at han gerne vil tale med ham, og de aftaler at mødes på Brüggers kontor i det indre København. Erik Færch fortæller på mødet, at han gerne vil fortælle det, han selv kalder sandheden om, hvad der har ødelagt familien Færch. Erik Færch inviterer efter mødet Mads Brügger til den Schweiziske alpeby Davos, hvor Erik Færch er blevet indlagt på et Sanatorium med det, han selv beskriver som et ‘burn out’. Det bliver til en interviewrække, der strækker sig over tre dage, og hvor Erik Færch overleverer det, han beskriver som dokumentation for svindel, bedrag og kriminalitet begået af og i familien Færch. Dokumentation i form af en lang række dokumenter, interne notater og hundredvis af timers hemmelige lydoptagelser fra familiesammenkomster og bestyrelsesmøder. Besøget i Davos bliver rygraden og udgangspunktet for den samlede fortælling om Huset Færch.
Tidshorizont:
Arbejdet strækker sig over halvandet år. Interview-rækken med Erik Færch bliver foretaget i 2021 hvorefter der løbende bliver researchet, indsamlet materiale og foretaget interviews til serien. Fra begyndelsen af 2023 blev der udarbejdet strukturoverblik og skrevet manusskript hvorefter serien løbende blev klipper og bearbejdet på til udgivelsen af seriens otte episoder d. 31/7 - 2023.

Nyhed:

Gennem omhyggelig research og adgang til fortrolige interne dokumenter og lydoptagelser kan podcastserine afdække en hidtil skjult historie om begivenhederne, der førte til de retssager, der involverede arvestriden mellem Tineke Færch og hendes datter, Merethe Færch. I serien afsløres det, hvordan Tineke Færchs rådgivere intensiverede deres forsøg på at få Merethe Færch til at anullere overdragelsen af de værdifulde A-aktier og endda truede hende med politianmeldelser og økonomiske sanktioner i forbindelse med hendes arv.. Desuden belyser vores podcast, hvordan interne kræfter i og omkring Færch-familien aktivt modarbejdede Erik Færch og bestræbte sig på at udelukke ham fra beslutningerne om Huset Færchs fremtid. En hidtil ukendt lydoptagelse afslører en samtale mellem Erik Færch og Jon Johnsen, ægtemanden til Lone Færch, der repræsenterer den jyske gren af Færch-familien. I optagelsen erkender Jon Johnsen, at det er ham, der har trukket i trådene og bærer en betydelig del af ansvaret for Erik Færchs trængsler. Podcastserien dykker dybt ned i disse begivenheder og afslører en kompleks historie om magtspil, intriger og familiefejder, der hidtil har været ukendt for offentligheden, og hvor den fulde historie ikke hidtil er blevet fortalt i den ellers massive mediedækning af Færch-familien.

Konsekvens:

Med podcastserien ‘Huset Færch’, blotlægges nye detaljer i en uskøn og brutal familiefejde, som det meste af Færch-familien helst havde set ikke kom ud i offentligheden. Gennem de hemmelige lydoptagelser kan vi fortælle offentligheden hidtil ukendte oplysninger om, hvad der gik forud for retssagerne mellem Tineke Færch og hendes datter Merethe Færch. Retssager, som blev massivt dækket af de danske medier. Vi kan i podcastserien via hemmelige lydoptagelser dokumentere sammenkomster og møder, hvor udspekulerede planer bliver lagt og forsøgt udført i forsøget på at få Merethe Færch til at afgive sine aktier tilbage til sin mor Tineke Færch. Aktier, som Merethe Færch i 2017 får rettens ord for, retmæssigt er hendes. Som konsekvens af podcasten ‘Huset Færch’, er sløret nu løftet for det komplekse magtspil, der udspillede sig bag lukkede døre i og omkring Færch-familien.

Metode:

De undersøgende metoder, der er benyttet i tilblivelsen af podcastserien, er omfattende og dybdegående research i dokumenter, interne notater og omhyggelig gennemgang af hemmelige lydfiler samt eksklusive interviews med centrale personer i Færch-sagaen.

For at kunne navigere og sammenholde oplysningerne fra de mange timers hemmelige lydoptagelser, brugte vi et program til at transskribere de relevante lydoptagelser. De mange hundrede dokumenter og interne notater fra Færch-familiens forretninger og privatliv blev ligeledes indekseret i et dertil indrettet program. Det gav os et overblik over ord og navnesammenfald i både lydfiler og tekstdokumenter, der gjorde det lettere at faktatjekke oplysninger.

Udsagn og påstande er blevet efterprøvet ved at forelægge det til eksperter for at trykteste, blandt andet Erik Færch og den fortælling, han kommer med, om svindel, bedrag og løgne i Færch-dynastiet.

Vi har investeret meget tid og opmærksomhed i at undersøge og granske særligt de mange timers hemmelige lydoptagelser

Modstand:

En stor del af Færch-familien er hermetisk lukket, når det kommer til at svare på spørgsmål om de dramatiske konflikter og intriger i familien. Det samme gælder familiemedlemmernes advokater og rådgivere. Som eksempel forsøgte en advokat for et medlem af Færchfamilien forsøgte at få bremset og udskudt udgivelsen af podcastserien. Vi har i arbejdet med serien kontaktet og rakt ud til samtlige personer der bliver nævnt og omtalt i podcasten og givet den mulighed for genmæle og at medvirke i podcasten.

Det har besværliggjort arbejdet med at dokumentere, hvad der er op og ned, sand eller falsk i den fortælling, Erik Færch fortæller i serien.

Etik:

Den overvældende mængde af materiale og dokumentation, der ligger til grund for podcastserien, består i høj grad af fortrolige dokumenter og skjulte optagelser. Særligt de skjulte optagelser har givet anledning til svære etiske overvejelser i forhold til at bringe dem. En del af de mange skjulte optagelser er i den forbindelse også fravalgt, ud fra en vurdering om, at det ikke vil være etisk forsvarligt at bringe dem. De skjulte optagelser, vi har valgt at bringe, er derfor også grundigt udvalgt og blevet nøje vurderet, om de bidrog med information, der var i offentlighedens interesse.

I de skjulte lydoptagelser, der er med i podcastserien, er nødvendige for at forstå det fulde billede af fortællingen om Færch-familiens stridigheder. Retssagerne, der vedrører arvestriden mellem Tineke Færch og hendes datter Merethe Færch, blev massivt dækket at medierne, men uden de skjulte optagelser, vi bringer i podcasten, vil offentligheden aldrig have fået kendskab til det drame, det lå før retssagen, blandt andet i form at lydoptagelsen i Villa Adriana i Vedbæk, hvor Tineke Færch, hendes daværende advokat Steffen Olsen Kludt og hendes rådgiver Michael Teschl havde sat Merethe Færch stævne for at presse hende til at afgive hendes aktier.

Formidling:

Det var tydeligt, at fortællingen om Huset Færch skulle fortælles på lyd som en podcastserie. Blandt andet fordi en stor del af vores dokumentation og materiale bestod af skjulte lydoptagelser, Erik Færch selv i hemmelighed havde optaget gennem flere år under blandt andet bestyrelsesmøder og private familiemøder i Færch-familien. Det gav en unik og enestående mulighed for at skabe en fortælling fra samfundets øverste hylde og for at fortælle den fulde historie om en af landets rigeste familier. For at formidle det omfattende og komplekse materiale bedst muligt skabte vi en blanding mellem et magasinformat og en dokumentarformat. Magasinformatet kommer til udtryk ved, at journalisterne Mads Brügger og Carsten Norton kan dechifrere og efterprøve information og påstande, der bliver bragt i det dokumentariske materiale i serien, i samtale i et studie.

De forskellige formater gør også, at serien bliver formidlet dynamisk og skaber et dragende samspil mellem form og indhold. I serien er der brugt en række fortællegreb fra filmens verden, såsom opbygning af scenstruktur, suspense, karakterudvikling og en medrivende dramaturgi. Et stærkt formidlingsmæssigt greb i podcasten er brugen af de skjulte optagelser Eriks Færch har optaget i skjul til familiesammenkomster og bestyrelsesmøder. Placeringen og doseringen af disse optagelse har været gennem mange grundige overvejelser for at skabe den bedste og stærkeste dramaturgi

Vi har tidligt i processen været opmærksomme på at optage og indsamle materiale og interviews i højest mulige kvalitet for at skabe den bedste oplevelse for lytteren. Samtidig har det været vigtig at skabe rammer omkring interviews på en sådan måde, at der var plads til umiddelbare reaktioner og følelse for at formidle indholdet i podcasten stærkest og mest autentisk. Et væsentligt valg i formidlingen er, at vi har valgt at lade de båndede interviews med Erik Færch, der er optaget på et sanatorium i den Schweiziske alpeby Davos, være en form for rygrad i fortællingen. Der bliver skabt et fortroligt rum mellem Mads Brügger og Erik Færch, hvor der gøres plads til intimitet og følelser.

Vi bruger i podcasten udtrykket ‘en processuel dokumentarserie’ forstået på den måde at vi arbejdede med en meget levende og omskiftelig struktur og storyline, hvor vi konstant lagde til og trak fra, og hvor virkeligheden hele tiden påvirkede podcastserien. Det bidrog til, at vi kunne formidle den allermest skarpe, præcise og levende fortælling. Og vi jonglerede hele vejen igennem mellem det allerede eksisterende materiale, og nye tips, nye kilder, ny udvikling i sagen med videre. Her var det en konstant balance mellem at give lytteren bidder af det mest opsigtsvækkende materiale på de rigtige tidspunkter, men også gemme overraskelser til senere afsnit. Vi har således haft fokus på at skabe en dramatisk fortælling, men med respekt for dens alvor og de konsekvenser, historien har eller kan få for de involverede parter.