Gå tilbage

Byggesjusk i millionklassen

  Metoderapport

Navnene på journalisten/journalisterne bag det indstillede

Louise Bruun Høfler, Daniel Lingren Svendsen

Projektets beskrivelse

Titel:
Byggesjusk i millionklassen
Beskrivelse:
Vi blev truet. Vores børns sikkerhed blev truet. Og der kom advarsler fra flere sider – ikke mindst fra politiet.

Vi nægtede dog at lade os true til tavshed, og resultatet blev en artikelserie, der kort sagt afslører magtmisbrug og omfattende svindel på det danske boligmarked.
Herunder svindel i et globalt forsikringsselskab, snyd hos en bygningssagkyndig, et netværk af kriminelle, der dominerer boligmarkedet flere steder i landet, en politikers tilknytning til dette netværk. Og ikke mindst: Afsløring af et hul i lovgivningen, som selv Folketingets boligudvalg ikke var klar over eksisterede.

Der er tale om afsløringer af betydning for helt almindelige danskere. For den svindel, der foregår, snyder familier ind i huse, der på papiret er pletfri, men som efterfølgende kan vise sig at være ubeboelige. Og når først de sidder dér, venter en årelang kamp, der for mange fører til økonomisk ruinering, skilsmisser, depression og selvmordstanker.

Afsløringerne - der er lavet gennem bl.a. hemmeligholdte dokumenter og lydfiler, rundringninger, stikprøvekontroller og baggrundsinterviews med alt fra bankdirektører til rocker-relaterede – har vakt genklang på Christiansborg, hvor der nu er taget første skridt mod en lovændring, der kan ende med at gavne hundredtusindvis af danske boligejere.
Publicering:
Artikelserien er løbende blevet publiceret på jpranders.dk, jp.dk og i Jyllands-Posten siden efteråret 2022 og frem til august 2023. Senere i september 2023 bliver sagen også grebet af TV Avisen, radioavisen og dr.dk.

Idéen:

Idébeskrivelse:
I sommeren 2022 faldt vi i et lokalmedie over en artikel om, at en villa på én af Randers’ dyreste adresser stod til nedrivning, selv om huset kun havde seks år på bagen.

Årsagen var byggesjusk i en grad, der gjorde villaen umulig at redde, hvilket stod i skærende kontrast til den pletfri tilstandsrapport, huset to år forinden var solgt med. Vi besluttede derfor at se nærmere på sagen.

Da vi begyndte at ridse i overfladen og bringe de første artikler, væltede det frem med nye eksempler, og sammen kom vi på sporet af et netværk, der gennem omfattende byggesjusk har spoleret et utal af huse, en bygningssagkyndig der har snydt uvidende familier ind i disse ubeboelige huse, og sågar et forsikringsselskab, der har opfordret ejere af sådanne huse til at svindle for at slippe væk. Fælles for familierne er, at hvis de vælger at overholde den nuværende lovgivning, slipper de ikke væk fra husene – i hvert fald ikke før mange år senere.
Tidshorizont:
Her er det vigtigt at bemærke, at vi ikke er en del af en gravergruppe, hvor vi har haft uger eller måneder til at dykke ned i en sag. Tværtimod. Vi har siddet på en lille redaktion med høje produktionskrav til de daglige nyhedshistorier, og denne sag har vi derfor kørt sideløbende og som en del af den aktuelle nyhedsdækning.
Vi har arbejdet på projektet ad flere omgange siden efteråret 2022, men altid med korte aftræk.
Det har krævet meget tid efter normal arbejdstid – særligt har kildeplejen og kontakten til de sårbare og svært tilgængelige kilder krævet enorme ressourcer, der har betydet ofre i hverdagens privatliv.

Nyhed:

Kort sagt er du bedre stillet, hvis du køber en brødrister i Elgiganten, end hvis du gør dit livs største investering.

Det er de færreste nok klar over, når de sætter underskriften og gældsætter sig for livet - måske endda i et hus, hvor tilstandsrapporten efterfølgende viser sig at være falsk.

Der mangler forbrugersikkerhed i boligbranchen, og dét er den vigtigste oplysning, dette projekt har givet offentligheden - og givet Folketinget, der nu lægger op til ændringer på området som en direkte konsekvens af vores afsløringer.

I særlig grad har vi afdækket, hvordan der foregår decideret svindel med tilstandsrapporter fra både forsikringsselskab, bygningssagkyndige og sælgeres side, og hvordan man som helt almindelig familie kan ende i årelange kampe med millioner af kroner i klemme på grund af denne svindel.

Undervejs i projektet har vi blandt andet også afsløret et netværk af entreprenører, som over hele landet sælger huse, der på papiret er pletfri, men hvor der ved en stikprøvekontrol er alvorlige fejl i 18 ud af 20 huse. Og vi har afsløret, hvordan en specifik bygningssagkyndig rejser rundt og laver urigtige tilstandsrapporter - ofte for folk, han i forvejen kender. Vi har afsløret, hvordan en kendt Venstre-profil og tidligere borgmesterkandidat har samarbejdet med ovenstående personkredse. Og vi har afsløret, hvordan et verdensomspændende forsikringsselskab direkte opfordrer til svindel.

Konsekvens:

“Det er det mest groteske, jeg nogensinde har hørt”.

Så klart blev det sagt, da den første folketingspolitiker stemplede ind i sagen direkte afledt af vores artikler. Siden fulgte yderligere fem partier, og nu står det danske boligmarked over for en mulig lovændring, der kan få betydning for hundredtusindvis af danskere.

Vores afsløringer har nemlig skabt så stor offentlig debat og opmærksomhed på Christiansborg, at politikere fra begge sider af spektret nu kræver, at hele området tages op til gennemgang. Derfor holdes der i september en høring i Boligudvalget som et første skridt mod en potentiel lovændring.
Her skal områdets problemstillinger belyses nærmere, og en af seriens case-personer, Karina Pedersen, skal igen fortælle sin historie, der tjener som et skrækeksempel på, hvor galt det kan gå.

Derudover har vores afsløringer ført til, at en af de bygningssagkyndige, der står bag allerflest tilstandsrapporter, mistede sin beskikkelse.

Metode:

Vores metoder igennem projektet har helt overordnet bestået af samtaler med meget sårbare og svært tilgængelige kilder, aktindsigt i domme fra straffesager, konkursbegæringer, konkursredegørelser mv., gennemgang af offentligt tilgængelige oplysninger i dels Tinglysningen og CVR, lækkede dokumenter og hemmelige lydfiler, som vi har skullet verificere, rundringninger og systematisk gennemgang af dokumenter – bl.a. tilstandsrapporter, som vi ligeledes har skullet holde op mod dokumenter, der andre steder dokumenterer, hvordan tilstandsrapporterne i konkrete tilfælde er direkte misvisende.

Projektet har været særdeles vanskeligt at løfte. Ikke nok med, at det er skrevet med trusler hængende over hovedet, har der også kun været ganske få kilder, som har haft mod til at stå frem.
Trods mange aktørers ønske om at holde den omfattende og systematiske svindel under radaren, har vi til sidst fået overbevist enkelte modige kilder om at stå frem og fortælle om det helvede, de er sat i til trods for de problemer, det kan have for deres eget fremtidige hussalg.

De respektive kilder, der er trådt frem og har berettet om deres sager, har været altafgørende for projektet. De har skabt den relation til læserne, som har sikret identifikationen, der har kvitteret med utrolig stor interesse fra læserne.

Svindlen har været svær at dokumentere, men det er i flere tilfælde lykkedes at få personer fra netværket i tale, som har erkendt dele heraf. Gennem aktindsigt, læk af fortrolige dokumenter og baggrundsinterviews med kilder, der spænder fra direktører til rocker-relaterede personer, er det lykkedes at stykke billedet af svindlen sammen.

For at dokumentere svindlens omfang har vi foretaget en række rundringninger til en lang række af husejere, som har været i kontakt med personer fra det omtalte netværk. Vi har derigennem iværksat stikprøvekontroller, som har medvirket til at skitsere, hvor mange huse, der lider under byggesjusk efter at være opført af personer fra netværket.

Helt centralt har det dog været, at det i flere tilfælde er lykkedes at få fat i tidligere tilstandsrapporter, som har bevist at huse, der blev solgt som problemfri med nye pletfri tilstandsrapporter, i virkeligheden var alt andet end det. Og særligt én lydfil, hvor en ansat i et forsikringsfirma opfordrer en boligejer til at fabrikere en tilstandsrapport og sælge sit hus, der er fyldt med fejl, som et pletfrit et af slagsen, har ramt hovedet på sømmet.

Det gælder både lydfilen, de ægte tilstandsrapporter og de øvrige hemmelige informationer, vi er kommet i besiddelse af, at det udelukkende er lykkedes, fordi vi har formået at opbygge et tillidsfuldt forhold til en række kilde med dyb indsigt i de respektive sager.


Modstand:

Da den første artikel var bragt, fik Louise et anonymt opkald om, at hun satte sine børn i fare, hvis ikke skriverierne blev lukket ned.

Det førte til mange snakke og grundige overvejelser, men vi nægtede at lade os skræmme til tavshed. I stedet tog vi en række forholdsregler og trykkede derefter endnu hårdere på speederen. Vi vidste, at vi havde fat i noget.

Sidenhen har vi fået flere advarsler om, at en række banderelaterede personer fra byggebranchen ikke ønskede, at der blev rettet fokus på den pågældende svindel. Hver gang har det krævet en ekstra vejrtrækning, men vi har alligevel trykket “publicer”.

Derudover er vi af politiet blevet advaret om, at der blandt den persongruppe, vi undersøger, er farlige personer, og derfor opfordret til at tage nogle forholdsregler - hvilket vi har gjort. Bl.a. i form af hemmelige adresser.

I den helt anden ende af spektret er historien med sammenkædning af det kriminelle netværk med en af Venstres store profiler blevet forsøgt bremset, da politikeren naturligvis ikke var interesseret i at få oplysningerne frem og forsøgte at få os til at droppe historien.

Ligesom vi generelt er blevet mødt af en mur af tavshed uanset, om vi kontaktede entreprenører, købere, sælgere eller forsikringsselskaber. Sagen har derfor krævet, at vi har tænkt alternativt og taget anderledes metoder i brug - og at vi har fået adgang til materiale, som normalt ikke er tilgængeligt for pressen.

Det har også vist sig, at vi har ramt et hidtil ubeskrevet problem, da politikere ikke var klar over problemerne. Og selvom det har givet os et sug i maven at finde ud af, at selv politiet beder os tænke os om, fordi der er tale om farlige personer, som vi indirekte river tæppet væk under, har det været det værd.

For vi har siden fået et hav af henvendelser fra folk i præcis samme situation.

Senest har vores historier i øvrigt også fået bl.a. Ekstra Bladet til at beskrive problemerne, som vi har afdækket.

Etik:

Der har undervejs været utallige etiske overvejelser. Ikke mindst fordi, vi har været i kontakt med talrige familier, der efter at være snydt ind i ubeboelige huse er skubbet helt ud til kanten med økonomisk ruinering, skilsmisser, depression og i flere tilfælde også selvmordstanker.

Kilder som dem skal behandles ekstremt varsomt og uden risiko for, at vi medvirker til at forværre deres situation. Samtidig har oplysningerne fra dem været afgørende for det samlede billede af, hvor alvorlig en sag, der er tale om, og vi har derfor i hvert enkelt tilfælde skullet foretage en afvejning.

Vi har også været i kontakt med flere, som har været rædselsslagne for at blive genkendt af personer fra det netværk, vi har oprullet. I de tilfælde har vi skullet udvise særlige hensyn til kildernes sikkerhed og dermed være 100 pct. sikre på at kunne opretholde deres anonymitet samtidig med, at vi af hensyn til god presseetik naturligvis har skullet forelægge det kriminelle netværk oplysningerne og give mulighed for genmæle. Ligeledes har det været vigtigt for os, at kilderne har været klar over, at deres kritik ville blive forelagt de personer, som de i større eller mindre grad har udtrykt bekymring for at møde igen.

Vi har undervejs i projektet også været opmærksomme på, at de boligkøbere, der stod frem og fortalte, at de var blevet snydt, og at deres hus lider under et utal af fejl og mangler, selv risikerer at havne i et dilemma, hvis de en dag vil sælge deres hus. Derfor har det været vigtigt for os, at kilderne var klar over, hvilke konsekvenser det kan have for et potentielt hussalg i fremtiden.

I henhold til netværket, som trækker tråde til en betragtelig del af de sager, vi har beskrevet, har vi valgt at navngive dem, selvom ingen af dem bærer såkaldte gyldne kæder. Til gengæld har sporet af byggesjusk klæbet så heftigt til de navngivne personer, at vi har fundet det rigtigt at omtale dem og flere af deres virksomheder ved navn. De har samtidig fået lejlighed til genmæle i relation til de beskyldninger, der er blevet rettet imod dem, men kun et fåtal har ønsket at udtale sig i artiklerne.

Formidling:

Vi har undervejs været særdeles opmærksomme på, at emnet skal formidles klart, tydeligt og med en stor portion identifikation, da det netop er sidstnævnte, der er projektets essens: Hvert år står tusindvis af danskere over for at skulle købe eller sælge en bolig, og det er dem, som projektet særligt har til henseende at oplyse om rækken af udfordringer.

Svindlen er flerstrenget og kan med sit fokus på tilstandsrapporter, forsikringspolicer og byggetekniske aspekter virke kompliceret. Derfor har det været et selvstændigt mål at skære ind til benet og primært fokusere på svindlens helhed.

Artiklerne har primært været bragt online på jpranders.dk og jp.dk, og her har det været en vigtig forudsætning, at mennesker, som andre kan identificere sig med, er stået frem med navn og billede og åbenhjertet har fortalt om de udfordringer, som deres boligkøb- og salg har medført.

Projektet handler hovedsageligt om svindel med tilstandsrapporter, men har berørt en lang række af andre aspekter. Herunder den mystiske millionvillas fortid, hvor en forsvundet grønlandsk kulturarv pludselig dukkede op, personerne i det omtalte netværk og kontrollen af bygningssagkyndiges arbejde i Danmark.

Derfor har vi blandt andet bragt flere overbliksartikler, der undervejs i forløbet har trukket tråde til de tidligere afsløringer og detaljer og har samlet de mange ender. I de respektive artikler har vi været særdeles opmærksomme på, at nye læsere skal have mulighed for at følge med, og derfor har vi været opmærksomme på at ridse historikken op i faktabokse, der kan lede læsere videre til sagens tidligere kapitler.