Indstilling til FUJ-Priserne 2022


For at komme i betragtning skal den indstillede journalistik være publiceret i perioden fra 31. august 2021 til og med 31. august 2022.

Denne indstillingsformular skal være indsendt senest 31. august kl. 23:59.

Indstillingen må maksimalt være på 2.400 anslag inkl. mellemrum, og når du indsender indstillingen, sender vi en mail til den, du indstiller, og beder vedkommende udfylde en metoderapport, som indgår i vurderingen af indstillingen.

Metoderapporten skal også være indsendt senest 31. august kl. 23:59, og et indstillet projekt kommer ikke i betragtning uden en metoderapport. Du kan se, hvilke spørgsmål der skal svares på i metoderapporten her.

Du kan læse mere om kriterierne for de forskellige priser her.


Tip: Det kan være en god idé at skrive indholdet til indstillingen i Word eller et andet tekstprogram og bagefter kopiere indholdet ind i dette modul til indstillingen. På den måde undgår du at miste dit indhold, hvis computeren lukker ned undervejs, eller hvis nettet er ustabilt.

  Kategori

Først skal du angive, hvilken kategori du indstiller i. Du kan se beskrivelsen af de enkelte kategorier under feltet.


FUJ's Graverpris:

Prisen går til journalisten/journalisterne bag årets vigtigste, undersøgende historie.

FUJ's Metodepris:

Prisen går til journalisten/journalisterne, hvis metodiske arbejde med en undersøgende historie er mest solidt, inspirerende og forbilledligt.

FUJ's Formidlingspris:

Prisen går til journalisten/ journalisterne, der har formidlet en undersøgende historie bedst.

FUJ's Aktualitetspris:

Prisen går til journalisten/journalisterne, der inden for et kortere tidsaftræk bedst har bedrevet undersøgende journalistik i dækningen af en aktuel fælleshistorie i konkurrence med andre medier.

  Hvem indstiller?

Her skal du skrive dit navn, og hvis I er flere, der instiller sammen, skal du angive navnene på medindstillerne. Vi vil også gerne bede om din mailadresse, så vi kan kontakte dig, hvis vi har brug for det i forbindelse med indstillingen.


  Hvem indstiller du til at modtage en FUJ-Pris?

Her skal du skrive navnet på den eller de personer, som du indstiller til at modtage en af de fire FUJ priser.

Du kan indstille op til ti personer.

For den første person du indstiller, skal du endvidere indtaste kontaktinformation på personen. Den skal vi bruge til at bede vedkommende om at indsende en metoderapport, der vil indgå i juryens vurdering af indstillingen.


  Motivitation

Her skal du skrive motivationen for din indstilling (maks. 2.400 tegn inklusiv mellemrum).

De kriterier juryen vægter, når den skal udvælge de nominerede og siden vindere af de forskellige FUJ-Priser, kan du læse her.


  Indstillet materiale

Her kan du uploade bilag til din indstilling. Der må højst indstilles 15 artikler og/eller to timers udsendelse (radio og/eller tv) pr. indstilling. Det kan f.eks. være tekst, grafik, lydklip, videoklip eller lignende.

Vil du indstille en bog, kan den uploades.

Husk, at det indstillede materiale skal være publiceret i perioden fra 31. august 2021 til og med 31. august 2022.

Ligger det indstillede materiale bag en betalingsmur, skal du/I sikre jer, at juryen kan tilgå materialet ved at medsende login til otte jurymedlemmer, der skal være aktivt frem til 5. november 2022. Har I brug for jurymedlemmernes mailadresser i den forbindelse, så skriv til sekretær for juryen, Mathias Friis, via mafh@dr.dk.

OBS: Formularen husker ikke, hvad du har tastet, eller hvad du uploader af filer. Dvs. at du skal indtaste tekst og uploade filer i ét hug. Starter du forfra, så husk at kontrollere, om dine filer er blevet uploaded.


  Direkte links til materiale

  Upload materiale

Upload maks. 15 filer. Filerne må maks fylde 100 Mb pr. stk. (hvis de indstillede filer er for tunge til at kunne uploade her på siden, foreslår vi, at du uploader dit materiale til tjenesterne Vimeo (tv) eller Soundcloud (radio) og vedlægger link. Foretrækker du en anden tjeneste, er det også helt ok. Vær opmærksom på, at juryen skal kunne tilgå materialet frem til 5. november 2022)