...og FUJ-priserne 2016 går til:


Del:


Graverprisen:

  • Moskeerne bag sløret / Dokumentarkompagniet og TV 2
    Martin Kjær Jensen og Irene Thyrri

Juryens begrundelse er:

Det er forsøgt før i andre lande af infiltrere moskeer for at undersøge lokale imamers forhold til integration af muslimske minoriteter i vestlige samfund, men serien ”Moskeerne bag sløret” udgør det hidtil mest ambitiøse projekt af slagsen. Ved at lade to muldvarpe gå undercover i flere måneder lykkedes det at dokumentere, at danske imamer – i nogle tilfælde også på moskeer, der normalt betegnes som ”moderate” – prædiker en streng fortolkning af islam med afvisning af deltagelse i det danske samfund, opfordringer til socialbedrageri, accept af vold mod kvinder og børn, løsning af konflikter i shariaråd og fremstilling af stening som en legitim religiøs handling. Afsløringerne har høj værdi for vores samfund, fordi det er så vigtigt at få afdækket, hvordan integrationen lykkes eller ikke lykkes. Og afsløringerne har høj journalistisk værdi, fordi det er svært at dokumentere værdimæssige spørgsmål. Mange andre journalister har uden det store held prøvet at lukke op for, hvad der foregår i danske moskeer – og her lykkedes det altså på enestående vis at få lukket op for i alt fald otte moskeer. ”Moskeerne bag sløret” var således undersøgende journalistik af ekstraordinær kvalitet.

Og vinderen er … Et projekt, som ved Gud har skabt debat; både om metoder og indholdet. Vi har derfor også haft grundige diskussioner om de angrebspunkter, som er blevet rejst fra både politisk hold og fra andre medier. Dette projekt klarede prøven i dommerkomitéen, og der var en samlet anerkendelse af, at det udgør årets vigtigste afsløring, fordi det gav offentligheden et indblik i en normalt lukket verden, som det er meget vigtigt at åbne op for.

fuj-6

Formidlingsprisen:

  • Historien om Lukas / Politiken og Third Ear
    Jakob Sheikh, Tim Hinman og Krister Moltzen

Juryens begrundelse er:

Jakob Sheikh fortalte første gang i bogform historien om den danske konvertit Lukas Dam, der endte sine dage i Syrien. Historien blev til takket være imponerende gravearbejde og kildepleje, og den bliver her genfortalt som podcast-serie i fire afsnit i samarbejde med folkene bag Third Ear. Resultatet er en stærk og levende fortælling, som kombinerer unikke lydoptagelser, interviews og stemningsskabende lydeffekter på en troværdig og veldeklareret vis. Jakob Sheikh bruger sig selv som en ærlig fortællerstemme, der også blotter sin tvivl undervejs i researchen. Serien giver samlet set en både faktuel og følelsesmæssig forståelse af Lukas Dams skæbne – og dermed også af hele det alvorlige fænomen med danske unge, som drager i krig i islams navn.

Og prisen går til … et stykke både rørende og oplysende fortællende journalistik. Et projekt, som handler om en både menneskelig og sikkerhedsmæssig udfordring af stor væsentlighed for vores samfund.

fuj-x

Metodeprisen:

  • Problemerne med politiets evaluering under terrorangrebet  / TV2
    Emil Ellesøe Ditzel

Juryens begrundelse er:

I februar 2016, op mod et års dagen for Omar el-Huseins terrorangreb i København, forsøgte alle medier at gøre status. Man vendte tilbage til vidner, man så på Rigspolitiets evaluering af deres terrorberedskab og reaktion på angrebene – men ét medie skilte sig ud foran de andre. Det var TV 2 – og det var med afsløringer gravet frem af Emil Ellesøe Ditzel.

Dommerkomiteen var naturligvis særligt overbevist af Emil Ellesøe Ditzels både opfindsomme og lavpraktiske tilgang, da han fx i et lager på Nationalmuseet vandt Krudttøndens ruder, som var opmagasineret her. Ved at analysere skudhuller og sammenholde med politirapporter, kunne han slå fast, at politiets ammunition ikke kunne trænge igennem glasset. Emil Ellesøe Ditzel afslørede også manglende våbentræning, vådeskud og store huller i politiets afhøringsrapporter og i den samlede evalueringsrapport. Det skete bl.a. ved at få øjenvidner til at læse deres egne afhøringsrapporter, som udenforstående ikke kunne få indsigt i. Alt i alt en stribe meget væsentlige afsløringer, som gjorde brug af kreative og nyskabende researchmetoder – og leverede vigtige bidrag til politiets og samfundets læring efter terrorangrebene.

Og prisen går til … et projekt, som har sat dagsorden, et projekt med brug af både nye og gamle metoder. Et projekt om et emne af høj samfundsmæssig betydning.

fuj-3


  Gå tilbage