Årsberetning og referat fra FUJ’s generalforsamling


Del:


Bestyrelsens beretning 2020

Året har for FUJ som for alle andre været præget af corona-krisen.

Denne beretning skulle for eksempel ifølge vedtægterne være aflagt for to måneder siden på den generalforsamling, som var indkaldt til 28. april, men den måtte som så meget andet aflyses og udsættes, til vi igen måtte samle mange mennesker i et lokale, og nu er vi her heldigvis igen.

Perioden siden generalforsamlingen i 2019 har budt på nogle væsentlige hovedpunkter. 

Graverdagen skulle finde nye rammer, fordi DR har udlejet de lokaler, vi har brugt nogle gange. 

Vi flyttede arrangementet til Kosmopol ved Nørreport – på mange måder en logistisk fordel, og desuden meget velegnede lokaler til såvel konferencen som den efterfølgende festmiddag og prisuddeling.

Mathias Friis, Henrik Jensen, Emilie Ekeberg, Katrine Juel Friis., Laura Lokdam og Katrine Jo Andersen sammensatte et stærkt program med stærke internationale hovednavne inklusive en Pulitzerpris-vinder.

Og de skaffede økonomisk støtte i et hidtil ukendt omfang, så graverdagen – som var udsolgt til både konference og gallamiddag - også økonomisk var en succes, selv om udgifterne var noget større end tidligere år.

I bestyrelsen var vi enige om, at det var den bedste graverdag, vi kan huske, og de fleste deltagere, som vi talte med, sagde noget lignende.

Et andet hovedpunkt var samarbejdet med open source platformen Bellingcat. 

Sammen med Center for Undersøgende Journalistik (CUJ) på RUC, Politiken og Daniel Oxholm lykkedes det at få et af Bellingcats stærkt eftertragtede kurser til København en uge i slutningen af oktober. 

De 23 pladser på kurset blev besat med journalister fra hele verden på rekordtid. Efterfølgende er der med Daniel Oxholm og CUJ som drivkræfter oprettet en dansk open source platform – NOIR – med base hos CUJ på RUC. (Mere om CUJ senere).

Blandt de mange ting, som corona-lukningen satte en stopper for, var fortsættelsen af samarbejdet mellem dokumentarfilmfestivalen CPH:DOX og FUJ. 

Vi nåede lige at gennemføre det første arrangement – snigpremiere på de to første afsnit af dokumentarserien om Scandinavian Star i Palads, som udgjorde selve åbningen af DOX-festivalen - før hele CPH:DOX blev aflyst som fysisk fænomen. 

DOX-folkene sadlede på ingen tid om til en streaming-begivenhed, og vi valgte at støtte ved at betale for at give FUJ-medlemmerne gratis adgang til streaming af de film, vi havde planlagt at lave arrangementer om. 

Siden da har der ind til nu været stilhed, hvad arrangementer angår. 

FUJ har som sædvanlig været med til at forberede en del af programmet på Journalistforbundets fagfestival, som var i kalenderen første weekend i november. 

Men i fredags valgte DJ af indlysende grunde at aflyse fagfestivalen. 

Om det til november ville være tilladt at samle de sædvanlige 1.500 – 2.000 deltagere i lokalerne i Odense, vidste vi ikke. Og vi vidste ikke, hvornår vi får det at vide. Ligesom vi ikke kunne træffe aftale med internationale navne, fordi vi ikke kan vide, om de kan rejse ud af deres eget land og ind i Danmark og tilbage igen til den tid. 

Umulige vilkår. Hvad de sker i stedet – om noget – tager DJ stilling til i august. Vi har givet tilsagn om, at FUJ gerne bidrager til eventuelle alternative arrangementer.

Aflysningen berører også vores uddeling af FUJ-priserne, der som bekendt hvert andet år foregår på fagfestivalen. Det kan så ikke lade sig gøre i år.

I stedet laver vi i november en prisaften a la januars traditionelle Cavlingaften – i dette tilfælde gør vi bare arbejdet helt færdig og slutter aftenen med selve prisuddelingen direkte efter at de nominerede har præsenteret deres projekter. Det glæder vi os faktisk til at prøve af.

Mere om det følger efter sommerferien.

Referat

Valg af dirigent

Henrik Kaufholz er dirigent. Indkaldt generalforsamling d. 28/4, men på grund af coronavirussen har vi måtte udskyde. Derfor spørger Henrik Kaufholz, om alle godkender, at generalforsamling er indkaldt forkert i henhold til vedtægterne om to måneders varsel. Generalforsamlingen besluttede enstemmigt at se bort fra denne overtrædelse af vedtægterne.

Valg af referent

Katrine Juel Friis er referent. 

Årsberetning ved formand John Hansen

John Hansen præsenterede bestyrelsens beretning:

FUJ har været præget af coronakrisen det sidste halve år, som så mange andre. John vil gerne fremhæve fem hovedpunkter fra årsberetningen og henviser ellers til hele beretningen på fuj.dk. 

  1. Den store ting for FUJ dette år har været Graverdagen, som skulle finde nye rammer. DR lejer de oprindelige lokaler ud, som FUJ ellers har kunne bruge, så derfor har vi flyttet det til Kosmopol ved Nørreport. Vi syntes, at det var nogle fremragende lokaler både til uddelingen og priserne. Vi havde et godt hold til Graverdagen, som sammensatte et stærkt program. Vi indsamlede økonomisk støtte, som vi aldrig har gjort før, så vi kom økonomisk i mål med Graverdagen. Bestyrelsen mener, og andre mener, at det var den bedste Graverdag, vi har haft længe.
  2. Det lykkedes os også at have et samarbejde med Bellingcat om en Open Source Intelligence (OSINT) Bootcamp her i København, hvor CUJ og Daniel Oxholm var initiativtager. Senere har CUJ og Daniel Oxholm oprettet NOIR, som er et innovation hub for OSINT-metoder.
  3. Vi samarbejdede med CPH-DOX igen i år. Denne gang var det bare et større samarbejde. Vi nåede at gennemføre åbningsarrangement, og så lukkede det hele ned. FUJ støttede CPH-DOX ved at købe medlemsadgang til at streame forskellige dokumentarer. 
  4. Vi har de sidste måneder brugt noget tid på Fagfestival, men nu blev Fagfestivalen officielt aflyst. DJ gør noget i stedet for, hvor vi har sagt, at vi gerne vil være med til nogle forskellige arrangementer. Det har betydning for os ift. uddeling af FUJ-priserne. Vi får nu mulighed for at lave vores egen prisfest, men vi tænker noget i retning af det samme format som Cavling arrangement, vi har første torsdag i året. Før sommerferien fastsætter vi en dato, og ellers arrangerer vi efter sommerferien. 
  5. FUJ er i god form. Medlemstallet stiger. 

Jannie Møller Hartley fortalte om, hvordan det går med CUJ, som blev lanceret i august 2018:

Det går godt med centeret, som vi har været i gang med i to år. VI har gjort os en masse erfaringer, og vil gerne fortsætte samarbejdet med FUJ. Katrine Juel Friis, studentermedhjælperen på CUJ, har lavet nyhedsbreve, hjulpet med fuj-arrangementer og så videre. Jesper Knudsen overtager centerledelsen for nu af, hvor Jannie bliver NOIR-ansvarlig. Vi er i gang med at søge funding. 

Vi har lavet en bootcamp sammen med Lighthouse Report, hvor vi er kommet ud med en stor undersøgelse om Terma. Vi syntes bootcamp-formatet kan noget, og vil fortsætte med det. 

Noget vi har haft som aktivitet, og som har taget meget af vores tid, er Den digitale Graverskole, hvor vi havde 12 studerende fra alle tre uddannelser i efteråret 2019. Skolen blev igangsat med en uges bootcamp på Møn, hvor vi havde lavet et tæt program med Python, visuelle fortællinger og så videre. Derefter forekom diverse workshops, hvor deltagerne sideløbende arbejdede med deres egne historier. Nogle er udgivet, andre er stadig i gang med deres. Det kommer ikke op at stå i år, fordi vi skal fokusere på fondsmidler til CUJ. 

Vi er også i gang med at skrive den første metodebog på dansk i undersøgende journalistik, hvor vi har rakt ud til forskellige journalister. Det bliver 12 kapitler. Jannie Møller Hartley og Lene Rimestad er redigerende på bogen. Bogen udkommer på Samfundslitteratur, AJOUR, i slutningen af 2020, og er på 200 sider. 

Der er ikke nogle yderligere spørgsmål til årsberetningen. 

Regnskab ved kasserer Mathias Friis

Mathias Friis præsenterer regnskabet:

Overordnet for regnskabet 2019, er at der er rigtig mange udgifter, og heldigvis også rigtig mange indtægter. 

Indtægter: 311.746,54 kr.

Udgifter: 331.757,89 kr.

Giver et underskud på 20.011 kr., men der er dog en mening, med dette underskud. Graverdagen gav for 256.401,54 kr., hvoraf 190.000 af dem er fondsmidler. Vi har først fået 40.000 kr. fra Pressens Uddannelsesfond i 2020, så derfor gælder de fondsmidler først fra 2020 regnskabet. Derfor ser det ud som om, vi har underskud i 2019 regnskab, men vi er rent faktisk i overskud med ca. 20.000 kr. 

Kontingentindtægterne er steget til 48.625 kr. I forbindelse med Graverdagen 2019 lavede vi et godt tilbud til nye medlemmer, som gav rigtigt godt til denne post. Vi har 203 aktive medlemmer i FUJ.

Vi har igen bidraget med 7500 kr. til SKUP for at fremme undersøgende journalistik i Ukraine. Vi har ingen lån i år. 

Aktiver og Passiver stemmer overens. Min forventning er, at det bliver bedre i år end i 2016.

Revisorerne, Tom Heinemann og Staffan Dahllöf, har godkendt og underskrevet regnskabet. Ingen spørgsmål, så regnskabet er vedtaget. 

Mathias Friis præsenterer budget og kontingent: 

Bestyrelsen foreslår, at vi fortsætter med 125 kr. for studerende og 250 kr. for andre medlemmer om året i kontingent. 

Budgetmæssigt kommer FUJ-priserne til at være en stor udgift, men grundet de 40.000 fra Pressens Uddannelsesfond antager Mathias Friis, at vi får et overskud igen.  

Budget og kontingent er vedtaget. 

Valg af: Formand, bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, revisorer og revisorsuppleanter

John Hansen fortsætter som formand. 

Genvalg:

Jens Holm

Sofie Herschend

Laura Marie Sørensen

Katrine Jo Andersen

Rasmus Hørmand-Pallesen

Henrik Jensen

Laura Lokdam

Mathias Friis

Sebastian Gjerding 

Cecilie Patscheider 

Emilie Ekeberg

Peter Horn

Alle er valgt igen. 

Ønsker ikke genvalg: 

Anders Bindesbøll

Nye kandidater:

Katrine Juel Friis: Arbejder på CUJ, har arbejdet for FUJ siden 2018 og er journaliststuderende

Mie Olsen: Freelance journalist og har været det i år, startet eget firma som hedder WritingIT.

Frederik Hugo Ledegaard: Undersøgende journalist på P1 Orientering, men rykket til DR Nyheders gravergruppe for et par måneder.

Ronja Pilgaard: Arbejder på Danwatch som undersøgende journalist, arbejder meget med data og store Excel ark

Peter Thomsen: Journalist på Watch Medier, laver undersøgende erhvervsjournalistik og er lige blevet færdig som journalist på DMJX.

Alle nye kandidater er valgt. 

Vi bliver derfor 18 bestyrelsesmedlemmer fremfor de 14 før. 

Revisor og revisorsuppleant 

Revisorer: Genvælger Tom Heinemann og Staffan Dahllöf

Revisorsuppleant: Ingen

Indkomne forslag

Der er ikke nogen indkomne forslag. 

Eventuelt

Mathias skal have oplysninger fra de nye kandidater og nuværende bestyrelsesmedlemmer til Danske Bank.

Henrik Kaufholz erklærer generalforsamlingen for afsluttet. 


  Gå tilbage